Aktualności

Borzęcin Dolny. Są powody do radości

Długo oczekiwana rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym stanie się faktem. To efekt podpisanej kilka dni temu umowy pomiędzy samorządem gminy Borzęcin a firmą EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina, którą wyłoniono w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Wykonawca robót budowlanych deklaruje zakończyć prace najpóźniej 24 sierpnia 2023 r. Koszt zadania to 6 250 703,99 zł brutto, z czego 3 457 788,18 zł to pieniądze, które udało się pozyskać z funduszy zewnętrznych a 2 792 915,81 zł będzie pochodzić ze środków własnych budżetu Gminy Borzęcin.

Projekt przewiduje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, odwodnieniem terenu i jego utwardzeniem oraz utworzenie miejsc postojowych. Zaplanowano także zjazd z drogi wojewódzkiej, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe, przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz prace w zakresie małej architektury, zieleni i nowego ogrodzenia.

Jak przyznaje wójt gminy Janusz Kwaśniak, budynek stanie się wizytówką miejscowości. – Obiekt skupiał będzie kilka funkcji, nie tylko remizy OSP rozbudowanej o kolejne stanowisko garażowe wraz z zapleczem, ale również świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury. Na dobudowanym piętrze powstanie sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno-technicznym, na potrzeby organizacji wydarzeń publicznych i prywatnych mieszkańców. Teren i budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zależy nam, żeby obiekt, po jego doposażeniu w odpowiedni sprzęt, mógł funkcjonować najpóźniej od stycznia 2024 roku.

Radości z podpisania umowy i szybkiego terminu realizacji zadania nie kryje prezes miejscowej jednostki OSP, Grzegorz Małek. – Na tę inwestycję czekaliśmy od wielu lat. Pamiętam początek naszych działań w tym zakresie jeszcze w 2009 roku. Najpierw, z pomocą samorządu, musieliśmy uregulować własność terenu i budynku. Stało się to faktem w 2012 roku, a dwa lata później przekazaliśmy obiekt na rzecz gminy Borzęcin. W latach 2015-2017 wykonano projekt budowlano – wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 30 czerwca 2017 roku samorząd złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Na przestrzeni tych lat wiele osób powątpiewało w to, że uda się doprowadzić do remontu i przebudowy naszej remizy. Jeszcze kilka tygodni temu wiele osób publicznie wyrażało takie przekonanie. Dziś, z uśmiechem na twarzy mogę powiedzieć, że to historyczny moment dla naszej jednostki i całej miejscowości. Wykonawcy życzę, żeby pracę przebiegały zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń.

Złożony przez samorząd Borzęcina wniosek został oceniony pozytywnie w maju 2021 roku. Gmina Borzęcin podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu. Kwota dofinansowania, która obejmuje również przebudowę linii teletechnicznej, nadzór inwestorski i zakup wyposażenia kuchni wynosi łącznie – 2 128 500,09 zł, z czego dofinansowanie do robót budowlanych to 1 957 788,18 zł. Ponadto w 2020 roku gmina uzyskała wsparcie dla realizacji tej inwestycji w kwocie 1 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tej pory, na przełomie roku 2021/2022, wykonano przebudowę linii teletechnicznej za kwotę 49 518,25 zł brutto – dofinansowanie w ramach RPO WM wynosi 31 156,77 zł, pozostała kwota 18 361,48 zł to środki własne Gminy.

Ostatnim akcentem kulturalnym był zorganizowany jubileusz XXX-lecia zespołu „Borzęckie Słowiki” połączony z piknikiem parafialnym i zakończony zabawą taneczną. Na pożegnanie starego budynku mieszkańcy wypełnili salę „po brzegi”. Kolejne imprezy zaplanowano już w odnowionym obiekcie.

(pio)

Powiązane artykuły

Back to top button