Aktualności

Browar Okocim w trosce o środowisko i rozwój lokalnej społeczności

Browar Okocim należący do Carlsberg Polska konsekwentnie dąży do realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO. Redukcja zużycia wody i energii cieplnej, bezpieczeństwo pracowników oraz granty dla lokalnych organizacji to niektóre dane za rok 2019. Odzwierciedlają one zaangażowanie Browaru Okocim na rzecz środowiska, lokalnych społeczności i pracowników.

                     

Browar Okocim na rzecz ochrony środowiska

 

Energia cieplna i elektryczna

W ostatnich kilku latach w Browarze Okocim dokonano wielu inwestycji i modernizacji, by obniżać zużycie mediów i w efekcie ograniczać wpływ na środowisko. Jest to kluczowe z perspektywy strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg, której 2 cele dotyczą redukcji śladu węglowego czyli m.in. emisji CO2 i zmniejszania zużycia wody. W 2019 r. obniżono straty energii cieplnej na kotłowni (odwrócona osmoza), zainstalowano nowoczesną, wysokosprawną sprężarkę powietrza z odzyskiem ciepła i przeprowadzono modernizację sieci parowej przesyłowej, prowadzącej z kotłowni na dział pakowania (600 m). Ograniczono także zużycie energii cieplnej o 5 proc., porównując do 2018 r. Zużycie energii elektrycznej zostało zmniejszone o 7 proc. w stosunku do 2018 i wynosiło 5,6 kWh/hl. Emisja CO2 – o 2,5 proc.

 

Woda

Z uwagi na to, że woda stanowi ok. 92 proc. gotowego piwa i używana jest też w procesach technologicznych, bardzo ważna jest ochrona jej zasobów i racjonalne gospodarowanie. W 2019 r. najważniejszymi działaniami w tym obszarze były odzysk wody z płukania filtrów piaskowych i węglowych w Stacji Uzdatniania Wody oraz ze skraplaczy, gdzie oczekiwane oszczędności oscylują w granicach do 3 000 m3 /miesiąc. W 2019 r. zużycie wody spadło o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a średnie zużycie wody wynosiło 2,9 hl/hl gotowego piwa (w por. do 3,02 hl/hl w 2018). Browar Okocim w trosce o środowisko wodne prowadzi rokroczne zarybianie stawów retencyjnych wody używanej po uzdatnianiu do produkcji. Ryby stanowią biomonitoring wody, co ma wpływ na bezpieczeństwo jej jakości.

 

Działania odpowiedzialnościowe dla pracowników, konsumentów  i społeczności lokalnych

 

Kultura ZERO wypadków

Wzmacnianie kultury bezpieczeństwa i osiągnięcie statusu zero wypadków jest jednym z czterech celów zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. W 2019 r. w Browarze Okocim kontynuowane były programy Bezpieczna Piątka i Bezpieczne Auto Carlsberga oraz 5 Złotych Zasad, istotnych z perspektywy BHP. Ponadto, w 2019 po raz drugi zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Browaru. W specjalnie przygotowanych stacjach tematycznych analizowali różne zdarzenia i wynikające z nich sytuacje potencjalnie ryzykowne.

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników instalowane są w ich autach służbowych AlkoStopy. Obecnie 67 proc. samochodów służbowych w firmie posiada AlkoStopy (w 2018 – 38 proc.). Dla bezpieczeństwa w zakładzie i na drogach, kontynuowano w browarach kontrole trzeźwości pracowników i kierowców firm transportowych. W 2019 roku w Browarze Okocim miały miejsce 2 wypadki, skutkujące zwolnieniem lekarskim, tyle samo ile w 2018.

 

Program grantowy „InicJaTyWy”

2019 r. odbyła się VI edycja programu grantowego „InicjaTyWy”, w ramach którego Carlsberg Polska przyznała granty na projekty wpierające społeczności w sąsiedztwie swoich browarów. Konkurs odbył się w nowej, odświeżonej formie. Dotychczas aplikowali pracownicy. Obecnie jego adresatami są organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej w Brzesku, Sierpcu, Szczecinie i ich okolicach. W ubiegłorocznej edycji przyznano w sumie 9 grantów; każdy o wartości 10 000 zł.

3 projekty grantowe zostały zrealizowane w sąsiedztwie Browaru Okocim:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zadbał o zieleń w rynku, m.in. sadząc rośliny miododajne.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Buczach przeprowadziła remont remizy i stworzyła salę spotkań dla mieszkańców.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej wyremontowała lokalny Amfiteatr.

Urząd Miasta Brzesko aktywnie włączył się jako partner programu a jego pracownicy zaangażowali się w prace w brzeskim rynku. Ponadto, od ponad 10 lat pracownicy Browaru Okocim z rodzinami spotykają się w kwietniową sobotę na EKOpikniku i porządkują tereny zielone wokół Browaru i Stacji Uzdatniania Wody oraz nasadzają rośliny i krzewy.

 

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu

Ambicją Grupy Carlsberg jest zapewnienie konsumentom dostępu do bezalkoholowych wariantów piw oraz konsekwentna promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Obecnie Carlsberg Polska ma w swoim portfelu 10 piw bezalkoholowych i ich wariantów smakowych. Od lat też promuje odpowiedzialną konsumpcję i sprzedaż alkoholu. W 2019 r. zorganizowana została 3 edycja kampanii społecznej pn. „Trzeźwo myślę”. Wspierali ją influencerzy. Przeprowadzono także akcję edukacyjną w wybranych placówkach medycznych. Firma dotarła ze swoim przekazem do ok. 6 mln osób.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

W 2019 r. Carlsberg Polska opublikowała swój trzeci Raport Zrównoważonego Rozwoju (za 2018 rok). Znalazły się w nim m.in. informacje o inwestycjach w obszarze logistyki magazynowej w Browarze Okocim, w tym o modernizacji systemu oświetlenia, służącej zmniejszaniu emisji CO2.

 

Jesteśmy doceniani i nagradzani

W 2019 r. Carlsberg Polska znalazła się na 6 miejscu w Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w 2018 – na 9 pozycji), otrzymała także Srebrny Listek CSR Polityki (w 2018 – Biały Listek CSR) a jej dobre praktyki zostały zaprezentowane w Raporcie Dobrych Praktyk, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Warzymy dla lepszego dziś i jutra

Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem misji i strategii Grupy Carlsberg. Opiera się ona na filozofii założyciela Carlsberga, J.C. Jacobsena „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii „Together Towards ZERO” zakładają do 2030 r.:

–  ZERO śladu węglowego,

–  ZERO marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc.,

–   zredukowanie do ZERA liczby wypadków w browarach,

– ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Strategia ta została stworzona we współpracy z wiodącymi światowymi ekspertami, w tym z WWF oraz Carbon Trust. Jest zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s).

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button