Aktualności

Budżet gminy Dębno

Mimo zmniejszenia się  wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, projekt budżetu Gminy Dębno na 2014 rok prezentuje się stosunkowo optymistycznie. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym, a na inwestycje zaplanowano około 5,5 mln zł .

Dochody oszacowano na poziomie ponad 35 mln zł, a wydatki mają sięgnąć kwoty przekraczającej 37,3 mln zł. Zmniejszenie wpływów podatkowych zrekompensuje nieco subwencja oświatowa, która w nadchodzącym roku uwzględni także przedszkola. Kwota wynosząca ponad 1200 zł na jedno dziecko rocznie da w sumie około 800 tys. zł.

Zakłada się, że kredyty zaciągane przez gminę będą na poziomie 3,7 mln zł, przy czym w całości pieniądze te mają być wykorzystane na zadania inwestycyjne. Wśród najważniejszych z nich znajdą się kanalizacja części Sufczyna i Łysej Góry, aktualizacja projektu kanalizacji Perły i Biadolin Szlacheckich, a także kontynuacja rozbudowy szkoły w Sufczynie, budowa chodnika w Sufczynie, miasteczka rowerowego w Dębnie, parkingu w Woli Dębińskiej.

W dalszym ciągu realizowana będzie budowa chodników w poszczególnych sołectwach przy najbardziej ruchliwych drogach powiatowych. Na ten cel przeznaczono 650 tys. zł w formie dofinasowania do inwestycji prowadzonej wspólnie z powiatem brzeskim, który podobnie jak dotąd najprawdopodobniej pokryje połowę kosztów. Wśród miejscowości, w których chodniki będą budowane są Łoniowa, Doły, Niedźwiedza, Porąbka Uszewska, a w planach są także Biadoliny Szlacheckie Dębno pod warunkiem, że wydane zostanie w tym przypadku pozwolenie na budowę

Ostateczną decyzje w sprawie budżetu podejmie Rada Gminy Dębno.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button