Aktualności

Brzesko: Tydzień Bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich już po raz dziewiąty organizuje w dniach 8-15 maja 2012 roku Tydzień Bibliotek. Głównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek „Biblioteka ciągle w grze!” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale także pozwala uświadomić miejsce bibliotek w społecznej infrastrukturze. Systematycznie prowadzona automatyzacja zbiorów, wiele nowych lub zmodernizowanych budynków, wprowadzenie do zbiorów nowych nośników treści i bogata oferta form upowszechniania czytelnictwa powodują, że usługi naszych placówek są na coraz wyższym poziomie i zyskują uznanie rzeszy odwiedzających je czytelników.
Z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza 10 maja w Sali wystawienniczo-odczytowej RCKB spotkali się bibliotekarze bibliotek publicznych miasta i powiatu brzeskiego. Na zaproszenie dyrektor PiMBP Marii Marek na uroczystość przybyli także Burmistrz Grzegorz Wawryka, Starosta Andrzej Potępa i kierownik Działu Promocji UM Krzysztof Bigaj. Obchody Dnia Bibliotekarza zostały połączone z powiatowym Seminarium Szkoleniowym.
Miłym akcentem Dnia Bibliotekarza były życzenia i kwiaty od władz miasta i powiatu, dyrektor MOK Małgorzaty Cuber oraz wszystkich bibliotekarzy dla dyrektor Marii Marek z okazji otrzymania tytułu Bibliotekarza roku 2011 województwa małopolskiego. Pani dyrektor dziękując za wszystkie gratulacje dedykowała medal Bibliotekarza Roku swoim współpracownikom i podziękowała władzom za niezwykłą przychylność i przyjaźń wobec brzeskiej Bibliotek.

[PiMBP]

Powiązane artykuły

Back to top button