Aktualności

Budżet Małopolski i planowane przedsięwzięcia w subregionie tarnowskim

Kolejne duże roboty drogowe, parkingi przy dworcach kolejowych, budowa ośrodka psychiatrycznego i modernizacje wałów przeciwpowodziowych – to główne inwestycje wojewódzkie, które realizowane będą w tym roku w subregionie tarnowskim. Plany władz Małopolski na 2015 rok zaprezentowali w Borzęcinie wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Adam Kwaśniak.

W konferencji prasowej uczestniczyli również wicestarosta brzeski Ryszard Ożóg oraz wójtowie Borzęcina i Szczurowej – Janusz Kwaśniak i Marian Zalewski. Dziennikarzy poinformowano, że przyjęty budżet województwa na 2015 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przekracza miliard złotych. Wicemarszałek Stanisław Sorys wraz z radnym wojewódzkim Adamem Kwaśniakiem przedstawili też najważniejsze założenia przyjętej uchwały budżetowej.

Tradycyjnie już największy udział w wydatkach województwa mają inwestycje związane z transportem i komunikacją (499 mln zł, tj. 42,2 proc. ogółu wydatków). W dalszej kolejności są m.in.: administracja publiczna (138 mln zł, tj. 11,7 proc., w tym na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych – 73 mln zł oraz na promocję województwa – 6 mln zł), rolnictwo (111 mln zł, tj. 9,4 proc.), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (110 mln zł, tj. 9,3 proc.), oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (72 mln zł, tj. 6,1 proc.) czy ochrona zdrowia (31 mln zł, tj.2,6 proc.).

Zapisano sporo inwestycji, które realizowane będą w regionach tarnowskim, brzeskim, bocheńskim i dąbrowskim.

Dla mieszkańców powiatu brzeskiego najistotniejsze jest chyba, że w budżecie Małopolski aż 13 mln zł zagwarantowano na pierwszy etap modernizacji drogi Koszyce – Brzesko. Przebudowane zostaną odcinki o łącznej długości 4,3 km. Wyremontowane zostaną też fragmenty dróg wojewódzkich w Roztoce (2,4 mln zł), Tymowej (1,5 mln zł) i Radłowie (1,1 mln zł). Za ponad 2 mln zł powstanie rondo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z gminną w Mokrzyskach. Zrobiony zostanie chodnik przy ul. Wiśnickiej w Bochni.

Przeszło 16 mln zł wydane zostanie m.in. na budowę parkingów obok dworców kolejowych w Tarnowie i Bochni, które powstają w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Przygotowane zostaną dokumentacje techniczne dla inwestycji na kolejnych drogach publicznych w subregionie tarnowskim.

Opracowana zostanie w tym roku m.in. dokumentacja na modernizację bardzo zniszczonej drogi z Lisiej Góry do granic województwa oraz drogi Żabno – Borusowa. Wykonane zostanie ponadto studium wykonalności, wielowariantowa koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy budowy obwodnicy Lisiej Góry. Samorząd województwa jest gotów kontynuować prace zmierzające do budowy obwodnic Tuchowa i Wierzchosławic.

– Prawie 11 mln zł wydamy na Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Projekt zakłada budowę trzech systemów informatycznych służących do zarządzania i monitoringu dróg wojewódzkich – powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys.

W obszarze zdrowia najważniejszą inwestycją wspieraną z budżetu województwa w subregionie tarnowskim będzie budowa ośrodka psychiatrycznego wraz ze specjalistyczną poradnią konsultacyjną w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie. Kontynuacja prac wsparta zostanie w tym roku kwotą ponad 6 mln zł.

Z kolei w dziedzinie melioracji są zapisane pieniądze (ponad 1,7 mln zł) na umocnienie lewego wału rzeki Dunajec w Sikorzycach oraz prawego wału potoku Kisielina w Miechowicach (gmina Wietrzychowice), a także na prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy zbiornika na potoku Wolnianka w Joninach.

Szereg przedsięwzięć zrealizowanych zostanie w ramach tzw. małych projektów. – Przyznawane będą dotacje m.in. na odnowę remiz strażackich, zabytków, w tym odnowę przydrożnych kapliczek, które nie muszą być nawet ujęte w rejestrze zabytków, naukę pływania, zajęcia dla seniorów, a nawet rodzinne rajdy rowerowe – poinformował Adam Kwaśniak. – Będą ogłaszane konkursy na oferty z dziedziny turystyki, aktywizację osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Będą realizowanie programy zdrowotne, a także przeznaczane pieniądze na promocję organizacji wolontariatu.

Największe w historii rozdawnictwo środków unijnych dopiero się rozpocznie. Wicemarszałek Stanisław Sorys podał, że umowa z Komisją Europejską zostanie podpisana w połowie roku i Małopolska będzie miała miliard euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Nabór wniosków wkrótce się rozpocznie i pierwsze dotacje przyznane zostaną już pod koniec obecnego roku.

Najwięcej pieniędzy będzie na pobudzenie gospodarki: na strefy rozwoju przedsiębiorczości, nowe technologie czy badania naukowe. Korzystać z tych środków będą miały powiaty, gminy, a także przedsiębiorcy.

Na działania wspierające rozwój gospodarczy pójdzie mniej więcej połowa planowanego teraz wsparcia unijnego.  Komisja Europejska chce nas zmusić do tego, byśmy się przygotowali, że kiedyś środków pomocowych już nie będzie  – stwierdził Stanisław Sorys.  – Będzie też dużo pieniędzy na odnawialne źródła energii, by tańsze było utrzymanie pobudowanych w poprzednich latach obiektów. Nie możemy iść drogą jaką swego czasu poszła Grecja, gdzie na wysokim poziomie zbudowano infrastrukturę publiczną, ale nie pomyślano o kosztach utrzymania tej infrastruktury i o gospodarce.

Dodajmy, że przeprowadzone ostatnio rankingi zadłużenia Małopolski wykazały, że finanse województwa są stabilne i utrzymuje dobrą płynność.

Powiązane artykuły

Back to top button