Aktualności

CAF w borzęcińskim urzędzie gminy

  „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, który jest realizowany w ramach Umowy Partnerskiej zawartej pomiędzy F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt jest skierowany głównie do gmin wiejskich. Do projektu zakwalifikowało się 250 urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego przeglądu funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.

– CAF to metoda samooceny z powodzeniem stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Jest ona rekomendowana przez Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN) – mówi Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin. – To nowoczesne narzędzie zarządzania, które pozwala pracownikom i kierownictwu na samodzielną ocenę funkcjonowania jednostki. Podczas samooceny określane są silne i słabe strony pracy danego urzędu i przygotowywany jest program, przy pomocy którego wskazywane są wymagające poprawy obszary działania.

Do realizacji projektu w Urzędzie Gminy w Borzęcinie powołany został zarządzeniem wójta Gminy Borzęcin Koordynator  CAF – Tadeusz Żurek – zastępca wójta, osoba wspierająca Koordynatora – Beata Rędzina – Inspektor ds. oświaty oraz zespół ds. samooceny, w skład którego weszli następujący pracownicy Urzędu – Danuta Tomala, Anna Czuj, Joanna Żurek, Joanna Adamska, Franciszek Siudut, Artur Kuchno i Krzysztof Kozioł, którzy posiadają szeroką wiedzę o poszczególnych obszarach funkcjonowania Urzędu. Członkowie Zespołu znajomość funkcjonowania Urzędu wykorzystają przy określaniu silnych i słabych stron pracy jednostki. W ramach projektu pracownicy Urzędu biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konsultacjach. Przydzielony dla Urzędu ekspert od momentu rozpoczęcia projektu doradza kierownictwu i pracownikom przy przeprowadzaniu samooceny. Szkolenia, warsztaty i konsultacje eksperta są bezpłatne.
Efektem samooceny będzie opracowanie projektu planu doskonalenia i poprawa efektywności pracy urzędników. Poprzez doskonalenie obszarów działania Urząd stanie się jeszcze bardziej przyjazny klientom. Realizacja Projektu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozwój kompetencji pracowników, a także inwestycje infrastrukturalne, np. w sprzęt informatyczny, czy wyposażenie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie, który został ogłoszony przez MSWiA w czwartym kwartale 2011 roku.

Powiązane artykuły

Back to top button