Aktualności

CAF w Starostwie Powiatowym w Brzesku

Starostwo Powiatowe w Brzesku w lipcu 2011 r. przystąpiło do projektu systemowego pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Obecnie koordynator projektu – Renata Dziedzic – Sekretarz Powiatu wraz z osobą wspierającą i zespołem ds. samooceny, określiła listę obszarów wymagających usprawnień oraz mocne strony Starostwa. Do tych pierwszych zalicza się strategia i planowanie, partnerstwo i wyniki społeczne oraz działalności w relacjach z pracownikami. Za mocne strony Starostwa uznano wdrożenie systemu ISO, odpowiednio zdefiniowana struktura organizacyjna urzędu, współpraca z obywatelami i instytucjami, system zarządzania zasobami ludzkimi, stopień przeszkolenia personelu oraz przejrzysta działalność finansowa.

W oparciu o ustaloną listę obszarów wymagających usprawnień i działań doskonalących sporządzony zostanie plan doskonalenia. Zakończenie realizacji projektu systemowego daje Starostwu możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów usprawnień wypracowanych na bazie wyników samooceny dokonanej w oparciu o metodę CAF, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt konkursowy złożony zostanie w partnerstwie z 4 gminami z terenu Powiatu Brzeskiego tj. Gminą Dębno, Borzęcin, Czchów i Iwkowa oraz Grupą ERGO Sp. z o.o. liderem projektu odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button