Aktualności

Cyfrowy lider

651 zestawów komputerowych z dostępem do internetu, 14 radiowych masztów przesyłowych oraz dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie blisko 5,5 miliona złotych to efekt, realizowanego w  etapach projektu „Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin”, na który gmina Borzęcin, jako jedyna w Małopolsce pozyskała dofinansowanie w trzech kolejnych naborach programu. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Jego beneficjentami są osoby posiadające trudną sytuację ekonomiczną, niepełnosprawni, osoby z grupy 50+ oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce. W ramach przedsięwzięcia 550 rodzin z terenu gminy Borzęcin otrzyma nieodpłatnie zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu o przepustowości 2 Mb/s. 101 komputerów trafi do jednostek i instytucji gminy. Projekt realizowany jest od 2011 roku.

Powiązane artykuły

Back to top button