Aktualności

„Dajmy innym wiosnę w jesieni ich życia”

Już od lutego 2018r. rozpoczęła się kolejna edycja działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy. Podmiotem prowadzącym jest Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana, która w poprzednich latach z powodzeniem realizowała działania ukierunkowane na środowisko osób starszych i ludzi młodych. Uczestnictwo w Ośrodku jest nieodpłatne. Jego adresatami są osoby w wieku 50+, dysponujące wolnym czasem oraz dzieci i młodzież do 18 r. życia, chętne do wspólnych działań, wykazujący potrzebę realizowania się, uczenia i dzielenia się swoim doświadczeniem z młodszą generacją mieszkańców gminy.

            Przedmiotem działalności Ośrodka Wsparcia jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości, poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów, wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia.

Ośrodek ma zasięg lokalny, działa przez 3 dni w tygodniu w 3-ch miejscowościach tj. Borzęcin Górny, Przyborów, Bielcza. Jego celem jest integracja międzypokoleniowa, wymiana myśli i doświadczeń, poznawanie siebie na wzajem, środowiska, regionu a także jego bogatej historii. Jednak priorytetem spotkań jest tworzenie więzi międzyludzkich, o które tak trudno w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Tempo życia, pogoń za pracą i karierą wyparły z życia społeczeństw wartości, które niegdyś stanowiły o ich mocy, tj. wzajemną solidarność, empatię, szacunek dla innych i wierność tradycji.

Rozpoczynający swą działalność Ośrodek Wsparcia starać się będzie poprzez zaangażowanie starszego i młodego pokolenia podejmować inicjatywy, które będę konsolidować społeczeństwo, eksponować to, co dobre, propagować wartości, które służą człowiekowi i jego dobru – mówi prezes Fundacji Anna Kwaśniak

Podobnie jak w poprzednich latach zostały zachowane atrakcyjne formy działalności, które miały dość wysoką popularność i cieszyły się uznaniem wśród uczestników a mianowicie międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Smaki pokoleń”, teatralne warsztaty międzypokoleniowe, przygotowanie przedstawienia, warsztaty zdrowie i uroda – zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora m.in. marsze z kijkami, gimnastyka ogólnousprawniająca, spotkanie z dietetykiem. – Ponadto nie zapominamy o działalności kulturalno – ludowej związanej ze wspomnieniami – dawnych czasów, tradycji i obrzędów, realizujemy również warsztaty manualno-artystyczne, rękodzielnicze w tym skupiamy się w głównej mierze na edukacji z zakresu tradycji tworzenia palm wielkanocnych, dożynkowych itp. – kontynuuje prezes Fundacji Kwaśniak

Wycieczki krajoznawcze, poznawcze, kulturalne cieszące się dużym powodzeniem będą także jedną z atrakcji projektu, zapewne odwiedzimy kilka ciekawych, nie odkrytych dotychczas przez seniorów miejsc. Przewidujemy również usprawnienie poruszania się uczestników w sferze nowoczesnych technologii obejmującej międzypokoleniowe zajęcia komputerowe. Nie pomijamy w swych przedsięwzięciach również miłośników literatury i dobrej książki z myślą o nich zaplanowaliśmy wspólne czytanie czasopism, książek a w tym dyskusję i integrację międzypokoleniową.

I co najważniejsze proponujemy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez idee wolontariatu, samopomocy w szczególności na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Borzęcin.

Powiązane artykuły

Back to top button