Aktualności

Dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Zapraszamy do włączenia się w tegoroczną XI edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” oraz X edycję konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

W każdej gminie i mieście działają organizacje pozarządowe, które w sposób skuteczny  i efektywny wspierają działania służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. Uhonorujmy ich pracę, trud i zaangażowanie w rozwój naszego regionu. Doceńmy także osoby, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla osób szczególnie potrzebujących.

Serdecznie zachęcam do zgłaszania i rekomendowania kandydatów do konkursów oraz rozpowszechniania informacji o Nagrodach wśród mieszkańców i lokalnych organizacji pozarządowych. Przesłane zgłoszenia, będą z pewnością formą podziękowania za ich dotychczasową pracę na rzecz Małopolski.

Termin nadsyłania formularzy konkursowych upływa w dniu 23 października 2015 r. Wszelkie informacje dotyczące Nagród, w tym regulamin oraz wzory formularzy konkursowych, dostępne są na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo  oraz w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 904,   12 61 60 537. 

Powiązane artykuły

Back to top button