Aktualności

Finał projektu „Silni, gdy jesteśmy razem. PG2 stawia na rodzinę!”

„Silni, gdy jesteśmy razem!” to hasło przyświecające projektowi realizowanemu przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku. Jego finał miał miejsce 26 marca 2015 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym.

  Publiczność obejrzała program artystyczny, którego fabuła została oparta na dziełach literatury polskiej oraz fragmentach powiastki filozoficznej „Mały Książę” Antoine`a de Saint Exupery`ego. Sztuka zaprezentowana przez gimnazjalistów dotykała tak ważnych i uniwersalnych prawd, jak miłość, przyjaźń czy troska o drugiego człowieka.

 

  Podczas uroczystości przedstawiono wyniki konkursów zorganizowanych w ramach projektu „Silni, gdy jesteśmy razem. PG2 stawia na rodzinę!”, a zwycięzcy otrzymali z rąk wicedyrektor PG nr 2 w Brzesku Jadwigi Zaczyńskiej dyplomy oraz nagrody.

 

  Uroczystości towarzyszyła wystawa podsumowująca konkursy: fotograficzny „Najstarsze zdjęcie w rodzinnym albumie” oraz plastyczny: „W krzywym zwierciadle”.

   Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku wraz z rodzicami i terapeutami, Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, dyrekcja PG nr 1 oraz PG nr 2 w Brzesku, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Małgorzata Cuber, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Maria Marek, przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzesku oraz młodzież wraz  z rodzicami i nauczycielami.

 

  Organizatorzy projektu serdecznie dziękują Państwu Angelice Grabskiej–Czyżyckiej

i Piotrowi Czyżyckiemu, Państwu Marii i Ignacemu Lisom, Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Brzesku, uczestnikom, terapeutom oraz kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej, dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Małgorzacie Cuber, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Marii Marek, Pani Małgorzacie Pikulskiej–Babraj, Panu Krzysztofowi Szydłowskiemu za nieocenione wsparcie podczas organizacji projektu „Silni, gdy jesteśmy razem. PG 2 stawia na rodzinę” oraz uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia.

 

Projekt „Silni, gdy jesteśmy razem. PG2 stawia na rodzinę!” został zorganizowany przez zespół nauczycieli specjalistów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku: Elżbietę Fitrzyk, Joannę Wolańską–Sitarz, Andżelikę Wojtas, Katarzynę Knagę, Katarzynę Michoń, Katarzynę Tarczoń, Annę Cieślik i Paulinę Soból.

Powiązane artykuły

Back to top button