Aktualności

Gmina Borzęcin Partnerem Organizacyjnym II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE

W dniu 23 stycznia br. w Gmachu Sejmu RP odbyła się oficjalna prezentacja II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA połączone z podpisaniem Aktu Organizacji Forum. Gmina Borzęcin, Miasto Zakopane i Sucha Beskidzka są Partnerami Organizacyjnym przedsięwzięcia. Jednym z punktów programu jest planowana na dzień 5 czerwca br. EKOPARADA, podczas której zaprezentują się finaliści organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2018” oraz uczniowie małopolskich i zakopiańskich szkół. Przewiduje się, że w sesjach panelowych Forum, które odbędzie się w tym roku w dniach 2-9 czerwca br. w Zakopanem i Suchej Beskidzkiej weźmie udział 3500 uczestników z kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a we wszystkich aktywnych formach uczestnictwa około 10 tysięcy osób.

Pierwsza edycja forum, która odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2017 roku potwierdziła słuszność idei, dzięki której udało się zainteresować i przybliżyć Polakom problemy energetyki, ekologii, środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez cykl wielodziedzinowych wydarzeń. W trakcie trwania I Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE uczestnicy mogli wziąć udział w panelach merytorycznych, gdzie uznane autorytety starały się poruszyć interesujące zagadnienia z zakresu niskiej emisji, monitoringu i kontrolingu środowiska, e-mobilności oraz ekobudownictwa. Zainteresowani mogli skorzystać z dedykowanej całym rodzinom oferty EKOMIASTECZKA i w sposób bardzo przystępny zasięgnąć wiedzy o przyrodzie i środowisku, czy spróbować jazdy samochodem elektrycznym. Żądni technologicznych nowinek korzystali z oferty EKOSTREFY INNOWACJI, a w EKOSTREFIE KULTURY można było posłuchać muzyki regionalnej i dowiedzieć się wielu ciekawych faktów związanych z tradycją Skalnego Podhala. Goście specjalni opowiedzieli o polskiej drodze na szczyty Himalajów, a zainteresowani spróbowali swoich sił w starciu z przyrodą i własnym zmęczeniem uczestnicząc w Biegu Gazdów na Nosal. We wszystkich wydarzeniach I Forum wzięło udział ponad 4.000 osób – mówi Krzysztof Masiuk, Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pomysłodawca i organizator główny forum.

II Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE I EKOSUCHA BESKIDZKA jest również zaplanowane wielodziedzinowo. Forum rozpocznie EKOFESTIWAL BIEGOWY. Sportowcy będą mogli spróbować ponownie swoich sił w Biegu Gazdów na Nosal oraz Góralskiej Krwawicy. Dzięki wsparciu merytorycznemu ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnym monitoringiem środowiska i porównać go z systemami stosowanymi przez inne europejskie agencje środowiskowe. Uczestnicy Forum dyskutować będą o perspektywach rozwoju e-mobilności w Polsce i Unii Europejskiej oraz innych nowinkach technologicznych. Będzie można porównać i przeanalizować ekonomiczne i środowiskowe atuty zastosowanych w Polsce rozwiązań. Dzięki jednemu z partnerów, którym jest BMW, zapoznamy się z pierwszym seryjnie produkowanym autem elektrycznym BMW i3. Uczestnicy forum podejmą dyskusję o budowie domów pasywnych i ekobudownictwie w praktyce. Tak jak w roku ubiegłym zainteresowane rodziny z dziećmi oraz uczestnicy wydarzenia będą mogli odwiedzić EKOWYSTAWĘ i zapoznać się z nowoczesnymi kotłami klasy VI, panelami solarnymi i fotowoltaicznymi, nowoczesnymi materiałami do ekobudownictwa oraz samochodami elektrycznymi. W dniu 5 czerwca br., w Światowym Dniu Ochrony Środowiska finaliści Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole” oraz młodzież zakopiańskich i małopolskich szkół wezmą udział w EKOPARADZIE.

Udział gminy Borzęcin, jako partnera organizacyjnego w tak prestiżowym wydarzeniu jakim jest II. Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko jest dla nas, jak również organizatorów i uczestników Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole” dużym wyróżnieniem. Sam konkurs, który zrodził się w głowie Cecylii Czaja, nauczyciela, a później dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym ewoluował od konkursu szkolnego, poprzez gminny, regionalny, by po latach stać projektem wojewódzkim, w którym bierze udział kilkadziesiąt szkół i przedszkoli – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Poznawanie otaczającego świata przez pryzmat przyrody, wpajanie prośrodowiskowych nawyków, poczucia troski o stan środowiska naturalnego i przyszłość kolejnych pokoleń stanowi doskonały element edukacyjny najmłodszych mieszkańców Małopolski i bezcenny kapitał.

W trakcie II Międzynarodowego Forum „Energetyka i Środowisko” nie zabraknie również akcentów kulturalnych. W EKOSTREFIE KULTURY zaprezentują się młode zespoły z Podhala i Małopolski. Ciekawi sukcesu i dróg do realizacji własnej kariery będą mogli w EKOSTREFIE OSOBOWOŚCI porozmawiać m.in. z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Arkadiuszem Skrzypaszkiem, czy kierownikiem naszej wyprawy na K2 Krzysztofem Wielickim. Forum zakończy Bieg o Koronę Gór Kaspra Castiglione w Suchej Beskidzkiej.       

(rb)

Powiązane artykuły

Back to top button