Aktualności

Gmina pozyskała dotację na przedszkole

W siedzibie tarnowskiej delegatury urzędu wojewódzkiego burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odebrał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przedszkole bez granic”. Zapewni to wysokiej jakości edukację w nowych oddziałach przedszkolnych, jakie powstały przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości blisko 640 tysięcy złotych, ogółem inwestycja kosztowała prawie 750 tysięcy złotych. Wniosek o dofinansowanie przygotowali pracownicy Biura Funduszy Europejskich – Kinga Szapel-Zachara i Rafał Najdała.

Gmina ma duże potrzeby związane z ośrodkami wychowania przedszkolnego, w związku z przyrostem liczby dzieci. Celem projektu jest zapewnienie opieki przedszkolnej dla 60 dzieci, w tym kilkorga z niepełnosprawnościami, w wieku od trzeciego do szóstego roku życia – wyjaśnia burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Utworzonych zostanie 60 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci, także niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkole czynne jest od 1 września. Za pieniądze pozyskane z dotacji zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne dla czterech oddziałów, organizowane są w nich zajęcia z zakresu logopedii, rewalidacji, nauki pływania oraz zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych. W ramach projektu organizowane będą także kursy dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej oraz informatyki.

-Gratuluję władzom gminy Brzesko dbałości o wychowanie najmłodszych mieszkańców. Dzięki ich staraniom maluchy wezmą udział w ciekawych zajęciach dodatkowych, których do tej pory nie było w ofertach przedszkoli . Dzieci będą rozwijać swoje talenty, uczyć się angielskiego, brać udział w zajęciach z informatyki, rytmiki, tańca czy plastyki. Przewidziano także zajęcia specjalistyczne z logopedą czy warsztaty terapeutyczne. Zadbano również o to, aby maluchy miały się gdzie bawić na świeżym powietrzu, w ramach projektów powstały place zabaw dostosowane do potrzeb przedszkolaków. Niepokoi trochę fakt, że zbyt mało gmin z terenu subregionu tarnowskiego wzięło udział w konkursie, zrobiło to zaledwie 11 podmiotów. W najbliższym czasie przewidujemy rozpisanie nowego konkursu na wykorzystanie pozostałych funduszy – mówił w czasie popisywania umowy wicemarszałek Stanisław Sorys.

Powiązane artykuły

Back to top button