Aktualności

Jak w Tymowej przyjęli biskupa

Świeżo wyświęcony biskup pomocniczy Stanisław Salaterski odwiedził swoją rodzimą miejscowość Tymową. Odprawił tu swoją Mszę prymicyjną. Uśmiech prawdziwej radości nie schodził z twarzy biskupa, widać też ją było na twarzach mieszkańców Tymowej i licznych gości, którzy przybyli, by okazać swoją dumę, wsparcie, radość z faktu, że Papież na biskupa wybrał ich księdza.

Po mszy rozpoczęły się uroczystości w miejscowej remizie. W drodze z kościoła pod remizę nowemu biskupowi towarzyszyli strażacy, którzy utworzyli szpaler; kolędnicy i orkiestra.

Dla specjalnego gościa, po obiedzie odegrano przedstawienie jasełkowe.

Biskup Stanisław w swojej rodzinnej miejscowości szanowany jest przede wszystkim za swą skromność i otwartość a także za radość jaką niesie ludziom wraz z głoszonym słowem bożym.

Znalazło to także odzwierciedlenie w godle biskupa Stanisława Salaterskiego. Herb prezentuje tarczę, ozdobioną kapeluszem, sznurami z chwostami oraz wstęgę, na której widnieje hasło: „GAUDIUM FIDEI PRAEDICARE” /Głosić radość wiary/.

Tarcza herbu w kolorze błękitu, z wydzieloną centralnie, trójkątnie zamkniętą płaszczyzną w kolorze żółtym, prezentuje w lewym górnym narożu herb miasta Tarnowa /Leliwa/, miasta, w którym od 25 lat duszpastersko pracował ks. Salaterski, herb wskazujący na stolicę diecezji tarnowskiej, dla której został ustanowiony biskupem pomocniczym. W prawym, górnym narożu zamieszczono symbol Nadziei, cnoty i wartości stanowiącej istotne przesłanie wiary, źródło radości płynącej z wiary oraz znak zaufania Bogu w bogactwie Jego Miłosierdzia i Wszechmocy we wszystkich dążeniach. W części centralnej herbu umieszczono, opracowany graficznie motyw łaskami słynącej tarnowskiej Piety. Uzasadnieniem tej decyzji jest to, że zarówno Tymowa, parafia pochodzenia ks. Biskupa Nominata jak i Katedra – parafia pełnienia posługi proboszcza od 1995 r., są miejscami kultu Matki Bożej Bolesnej. Nadto Matka Najświętsza, jest pewnym źródłem radości i nadziei płynącej z wyznawanej wiary, co potwierdza pobożność naszej diecezji.

Symbole zamieszczone na tarczy herbowej wydają się być także objaśnieniem dewizy biskupiej – „Głosić radość wiary”. Wiara jest bowiem wielkim darem i dobrem dla każdego człowieka. Jej prawdy i wymagania warto przyjmować z radością, ponieważ są wyróżnieniem i pomocą dla człowieka. Także dzielenie się darem wiary powinno być połączone z radością, która jest owocem życia wiary głoszącego i otwiera serca słuchaczy na miłość Boga.

Powiązane artykuły

Back to top button