Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Kwaśniaka

Wszyscy radni Rady Gminy Borzęcin, obecni na XXIX sesji bieżącej kadencji głosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi Januszowi Kwaśniakowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Czesław Małek w swoim wystąpieniu zaznaczył ciągle rosnącą pozycję gminy Borzęcin zarówno w Małopolsce, jak i w kraju. Zwrócił również uwagę na kilkunastomilionowe dochody majątkowe, które w głównej mierze stanowiły dotacje pozyskane przez wójta ze środków krajowych i unijnych.

Dzięki absorpcji środków z zewnątrz, możemy się dynamicznie rozwijać, a to w znakomitej mierze zasługa wójta Janusza Kwaśniaka, który skutecznie zarządza gminą od 15 lat – podkreślał Przewodniczący Czesław Małek.

Planowane na 2012 rok dochody budżetu gminy Borzęcin zamknęły się kwotą 34 miliony 524 tysiące złotych, co stanowi 97,85% planu. Wydatki wykonano w 97,11 % planu, w kwocie 40 milionów 10 tysięcy złotych. Gros z tych wydatków, 17 milionów 609 tysięcy złotych przeznaczono na inwestycje.

To kolejny dobry rok dla gminy Borzęcin, rok w trakcie którego prowadziliśmy aż 43 przedsięwzięcia inwestycyjne, wydając na ich realizację 44,01% wydatków budżetu ogółem – poinformował w trakcie wystąpienia gospodarz gminy, Janusz Kwaśniak. – Nasza wspólna samorządowa praca, przyniosła po raz kolejny wymierne efekty, a zarazem korzyści dla mieszkańców – mówił gratulując radnym, pracownikom urzędu i jednostek oraz sołtysom, jako współautorom samorządowego sukcesu wójt, podkreślając jednocześnie bardzo dobrą współpracę przy realizacji zadań z mieszkańcami gminy.

Powiązane artykuły

Back to top button