Aktualności

Święto Policji w Brzesku – awanse i odznaczenia

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja rokrocznie obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca. W bieżącym roku uroczystości odbyły się na terenie strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

 

Święto Policji to szczególny czas dla funkcjonariuszy;  w tym roku świętują 96. rocznicę powstania Policji Polskiej, ponadto przypada również okrągła  90 rocznica służby Kobiet w Policji. Ciepłym słowom i gratulacjom kierowanym pod adresem brzeskich policjantów nie było końca.

W obchodach brzeskiego Święta Policji uczestniczył m.in. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Paweł Dzierżak, przedstawiciele samorządów i instytucji współpracujących z brzeską Policją.

Podczas uroczystego apelu wręczono odznaki „Zasłużony Policjant” oraz medale „Za Długoletnią Służbę” i „Za Zasługi Dla Policji”. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne.

Odznaka „Zasłużony Policjant” jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Medal „Za zasługi dla Policji” został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Otrzymuje go m.in. osoba, która inicjowała lub organizowała działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” inspektorowi Romanowi Gurgulowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzesku. Odznaki brązowe otrzymali: podinsp. Zbigniew Baruś, podkom. Tomasz Nosal i asp. szt. Jacek Śmistek.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę aspiranta sztabowego Krzysztofa Jaszczyńskiego i aspiranta sztabowego Jacka Kutybę.

Medal „Za Zasługi dla Policji” zgodnie z ustawą może być nadany obywatelowi, który przyczynił się do rozwoju Policji, podejmował działania skutkujące podniesieniem sprawności jej funkcjonowania lub podniesieniem poziomu jej wyposażenia technicznego. Podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski.

Święto Policji było także okazją do nadania wyższych stopni policyjnych 59 funkcjonariuszom, służącym w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku i jednostkach jej podległych. Pełna lista awansowanych policjantów wraz z galerią zdjęć z uroczystości znajduje się w zakładce „Z życia Garnizonu” na stronie internetowej KPP w Brzesku. Zapraszamy do obejrzenia!

Powiązane artykuły

Back to top button