Aktualności

Jubileusz 65 – lecia przedszkola w Borzęcinie Górnym

11 kwietnia 2013 roku nasze przedszkole obchodziło Jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji zaprosiliśmy wielu gości, dla których przygotowaliśmy wraz z dziećmi okolicznościowe przedstawienie pt. „65 LAT MINĘŁO…”.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji społeczności przedszkola, odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Borzęcinie Górnym przez Księdza Prałata Władysława Pasiuta, Księdza Proboszcza Czesława Paszyńskiego i Księdza Proboszcza Jana Wieciecha, który pracował w naszym przedszkolu w ubiegłych latach. Po mszy świętej przemaszerowaliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dyrektor Maria Gibała dziękując kapłanom za wspólną modlitwę, powitała zebranych gości, miedzy innymi: wójta gminy Borzęcin – pana Janusza Kwaśniaka, z-cę wójta gminy Borzęcin – pana Tadeusza Żurka, skarbnika gminy Borzęcin – panią Barbarę Armatys, przewodniczącego Rady Gminy Borzęcin – pana Czesława Małka, kierowniczkę Wydziału Oświaty – panią Beatę Rędzina oraz przedstawiciela Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie- starszego wizytatora – pana Stanisława Siadka.

Nasz jubileusz zaszczycili również swoją obecnością dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Borzęcin, przedstawiciele współpracujących z nami instytucji: dyrektorzy i kierownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a przede wszystkim emerytowane i byłe nauczycielki oraz pracownice obsługi i administracji z naszego przedszkola, wychowankowie przedszkola i ich rodziny oraz inne osoby związane z naszym przedszkolem.

Na koniec szczególnie gorąco dyrektorka przedszkola przywitała sponsorów, ponieważ dzięki ich ofiarności ta uroczystość mogła się odbyć. Byli to panie i panowie: Paweł Chrapek, Mariusz Godek, Krzysztof Halastra, Marzena i Kazimierz Burzawa, Tomasz Wajda, Sylwia i Leszek Wójcik, Łucja i Tomasz Parszcz, Agnieszka i Adam Rogóż, Beata i Augustyn Czernek, Agnieszka i Stanisław Klisiewicz, Katarzyna i Arkadiusz Świenciccy, Barbara i Tadeusz Klisiewicz, Tomasz Ciochoń, Czesław Serwa, Marta i Piotr Biernat, Beata i Janusz Ducinowscy, Magdalena i Stanisław Ducinowscy, Stanisław Madej, Jan Sworniowski, Teresa i Sławomir Piotrowscy, Jan Kamiński, Jacek Koczwara, Longina Bratko, Wiesław Zając, Mieczysław Hebda, Zbigniew Ostrowski, Rafał Łoboda i Tadeusz Bodzioch. Następnie dyrektor przedszkola przybliżyła najważniejsze wydarzenia z historii przedszkola oraz przedstawiła dwa opracowania, które zostały wydane z okazji jubileuszu, tj. „Wspomnienia przedszkolaków z Borzęcina Górnego” i „Ocalić od zapomnienia – krótka historia Publicznego Przedszkola Borzęcinie Górnym w latach 1947/1948-2013 roku”. Jeden egzemplarz dyrektorka przekazała wójtowi gminy Borzęcin – byłemu wychowankowi przedszkola.

Następnie przyszedł czas na występy przedszkolaków, które w okolicznościowej inscenizacji pt. „65 LAT MINĘŁO…”, przedstawiły losy dzieci w poszczególnych dziesięcioleciach XX wieku, aż po XXI wiek. Tak więc na scenie przewinęła się para dzieciaków z lat 50-tych, miłośnicy zup mlecznych z lat 60-tych, zdyscyplinowani i regulaminowi przedszkolacy z lat 70-tych, kryzysowe przedszkolaki z lat 80-tych, dżinsowe przedszkolaki z lat 90-tych, a na koniec para hip-hopowych przedszkolaków z XXI wieku. Tej żartobliwej wspomnieniowej podróży towarzyszyły piosenki i tańce w wykonaniu dzieci z wszystkich przedszkolnych grup. Maluszki zaprezentowały zabawy: „Kółko graniaste”, „Pracowita pszczoła”, „Bawimy się paluszkami” i taniec „Grozik”. Średniaki zobaczyliśmy w marszowej piosence z majowego pochodu pt. „Wszędzie gdzie słychać naszą piosenkę”, w „Marszu przedszkolaków” oraz w tańcach „Kłaniany” i „Moje dziewczę”. Natomiast starszaki, które były narratorami całej historii, brawurowo wykonały tańce – „Rock and roll” i „Taniec dyskotekowy”, a w drugiej części zaprezentowały tańce ludowe: „Taniec weselny” i „Polkę lubelską”. Do tańca przygrywał dzieciom Pan Krzysztof Przepiórka – nauczyciel rytmiki, któremu bardzo za to dziękujemy. Na koniec dzieci przedstawiły logo przedszkola, które zostało wybrane w konkursie plastycznym, a jego laureatką została Pani Ewelina Zaleśny -tym samym przeszła do historii naszego przedszkola. Wspólnym śpiewem piosenki pt. „Przedszkolna rodzinka” dzieci zakończyły występ.

Dalsza część uroczystości poświęcona została obchodom kolejnego jubileuszu – 40-lecia pracy zawodowej Pani Kazimiery Gzyl. Dzieci złożyły życzenia deklamując wiersz, który został napisany specjalnie z tej okazji, koleżanki i dyrektorka obdarowały Panią Kazię okolicznościową statuetką i specjalnym wydaniem „Ocalić od zapomnienia – krótka historia przedszkola …”. Tą wzruszającą uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem „Sto lat”.

Potem wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, z-ca wójta Tadeusz Żurek i przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek na ręce pani dyrektor złożyli list gratulacyjny dla przedszkola, paczkę pełną bajek dla dzieci i piękny bukiet. Z kolei dyrektor GOK – Piotr Kania wręczył kwiaty i list gratulacyjny dziękując za wieloletnią współpracę. Na koniec zabrał głos przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – starszy wizytator Stanisław Siadek, gratulując dzieciom i pracownikom przedszkola występu, jednocześnie życzył nam dalszych osiągnięć i sukcesów. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dyrektor przedszkola Maria Gibała zaprosiła wszystkich do przedszkola, gdzie można było dokonać wpisów do księgi pamiątkowej. Po powrocie zasiedliśmy do obiadu, a na koniec wszystkie pracownice przedszkola zdmuchnęły świece na urodzinowym torcie. Uroczystość zakończyła się wspólną pamiątkową fotografią.

Opisując to niezwykłe wydarzenie nie sposób zapomnieć o rodzicach, którzy wsparli nasze działania, a szczególne podziękowania kierujemy do pani Krystyny Kułak, pani Kingi Kułak i pani Anny Kołodziej, które zajęły się przygotowaniem obiadu i okolicznościowego tortu. Dziękujemy także paniom: Kindze Gunia, Dorocie Bolek i Marcie Biernat, Zofii Kuchta, Agnieszce Grocholskiej, Katarzynie Siudut i Agnieszce Rogóż za upieczenie ciast, a paniom Barbarze Madej, Barbarze Gunia, Agnieszce Prasoł, Agnieszce Leśniak i Annie Kowalczyk za zakup owoców. Dziękujemy także dyrektorowi GOK za wszelką okazaną nam pomoc podczas organizacji jubileuszu, a panu Romanowi Rechulowi za przygotowanie prezentacji multimedialnej, obsługę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz za wykonanie pamiątkowych fotografii. Za wykonanie fotoreportażu z uroczystości dziękujemy także panu Markowi Gibała. Panu Stanisławowi Klisiewiczowi dziękujemy za przewiezienie gablot do prezentacji wydarzeń z historii przedszkola, a księdzu prałatowi Władysławowi Pasiutowi za ich wypożyczenie. Za pomoc przy wydaniu obiadu i uporządkowaniu sali dziękujemy paniom: Marzenie Burzawa, Elżbiecie Czarny, Agnieszce Grocholskiej, Barbarze Gunia, Beacie Ducinowskiej, Łucji Szczupał, Edycie Smoleń i Barbarze Madej, a pozostałym mamom za pomoc w przygotowaniu dzieci do występu.

Jubileusz 65-lecia przeszedł do historii, pozostaną po nim fotografie w księdze pamiątkowej i wspomnienia w naszych sercach i pamięci. Teraz zapiszemy nowe, miejmy nadzieję, że równie piękne karty, w historii naszego przedszkola.

(mg)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button