Aktualności

Jubileusz Ośrodka Psychoterapii na Pogórzu

Poprawa samopoczucia Pacjentów, ich samooceny, funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej oraz redukcja objawów chorób. Takie są główne cele działania Oddziału Psychiatrii Dziennej, działającego w Ośrodku Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów. Placówka obchodzi właśnie piątą rocznice powstania. Jak podkreślają Pacjenci skutecznie pomaga w uzyskaniu profesjonalnej, kompleksowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego na obszarze ziemskiego powiatu tarnowskiego. Ośrodek Psychoterapii przyjął dotychczas ponad 5 tys. pacjentów, którym udzielił ponad 17 tys. porad.

 

Do Oddziału Psychiatrii Dziennej trafiają chorzy, którzy nie wymagają całodobowej hospitalizacji. Zazwyczaj są to osoby, które – w wyniku problemów natury psychicznej – mają trudności we właściwym funkcjonowaniu w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, czy zawodowym. Przyczyną może być przeżycie ciężkiego stresu, stany lękowo-depresyjne lub kryzys psychotyczny. Wśród pacjentów są osoby chorujące na schizofrenie, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, nerwicę lękową, zaburzenia osobowości oraz problemy związane z okresem starzenia się. Spora grupa pacjentów to osoby po leczeniu szpitalnym, które potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych czy zawodowych. Pobyt w Oddziale dysponującym 12 miejscami jest bezpłatny dla Pacjenta, wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza psychiatry. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarz psychiatra, pielęgniarka, psychologowie oraz terapeuta zajęciowy. Oddział zapewnia farmakoterapię, psychoterapię oraz takie formy leczenia jak: arteterapia, muzykoterapia psychoedukacja, psychorysunek, kolaż, relaksacja, oraz terapia zajęciowa , a nawet gimnastyka. W ramach zajęć odbywają się treningi umiejętności społecznych: komunikacji, motywacji, asertywności. Praca z Pacjentami jest realizowana na zasadach społeczności terapeutycznej, w małej grupie. Długość leczenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i przebiega według indywidualnego planu terapii. Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania placówki jest bezpieczeństwo Pacjentów i objęcie tajemnicą informacji, uzyskanych podczas terapii. Dotychczas z leczenia w Oddziale Psychiatrii Dziennej skorzystało ponad 200 osób.

           

W Ośrodku Psychoterapii działają również Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego i Poradnia Psychologiczna. Ponadto w ramach kontraktu z NFZ chorzy mogą szukać pomocy w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. W realizację dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych włączają się samorządy: Tuchowa, Cieżkowic, Gromnika, Szerzyn, Pleśnej, Ryglic i Rzepiennika Strzyżewskiego.

Powiązane artykuły

Back to top button