Aktualności

KOLPING dla młodych!

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, staży bądź załóż własną działalność gospodarczą! Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oferuje: szkolenia ze stypendium, płatne staże zawodowe, środki na własną działalność, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, finansowy dodatek aktywizacyjny. Zgłoś się do centrum w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu lub Wadowicach. Rekrutacja trwa!
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”
Adresaci:
Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:
• nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
• nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
• nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)
Oferta:
• wsparcie w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
• zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
• podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
• możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy
Dodatkowo:
• zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
• stypendium stażowe
• stypendium szkoleniowe
Rezultat:
Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe
Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia i informacje:
Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku

Tel.: 14/ 68 62 302; kom.512 718 654

e-mail: brzesko@kolping.pl 
ul. Plac św. Jakuba 3, 32-800 Brzesko

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Powiązane artykuły

Back to top button