Aktualności

Komisje stałe sejmiku

Na drugim w tym roku posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego radni wojewódzcy dokonali wyboru składu osobowego komisji stałych sejmiku. Pochodzący z Borzęcina radny Adam Kwaśniak został wybrany przewodniczącym komisji rewizyjnej oraz wiceprzewodniczącym komisji budżetu, mienia i finansów sejmiku. Ponadto pracował będzie w komisji ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego, komisji edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz komisji kultury.

Dyrektor brzeskiego szpitala Józefa Szczurek-Żelazko, została przewodniczącym komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Jej osoba weszła także w skład komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Ochrony Zdrowia.

Przypomnijmy, ze na pierwszej sesji sejmiku wyłoniono prezydium oraz zarząd województwa małopolskiego. W skład prezydium Sejmiku Województwa Małopolskiego weszli: Urszula Nowogórska – przewodniczący, Zdzisław Filip, Kazimierz Barczyk, Grzegorz Lipiec – wiceprzewodniczący Sejmiku. Niewielkie zmiany w stosunku do kadencji 2010 – 2014 zaszły również w składzie zarządu województwa małopolskiego. Romana Ciepielę, który został wybrany prezydentem Tarnowa, zastąpił w zarządzie Leszek Zegzda. Na czele województwa w dalszym ciągu stał będzie Marszałek Marek Sowa, a wspomagać go będą wicemarszałkowie: Wojciech Kozak i Stanisław Sorys oraz Leszek Zegzda i Jacek Krupa – członkowie zarządu. Województwem nadal rządzić będzie koalicja PO – PSL.

Składy komisji sejmikowych:

Komisja Główna

Przewodniczący: Urszula Nowogórska, I Wiceprzewodniczący: Kazimierz Barczyk, II Wiceprzewodniczący: Witold Kozłowski, Członkowie: Adam Domagała, Zdzisław Filip, Marek Sowa, Grzegorz Lipiec, Leszek Zegzda.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Adam Kwaśniak, I Wiceprzewodniczący: Paweł Śliwa, Członkowie: Marek Haber, Wojciech Skruch, Witold Kozłowski, Stanisław Barnaś, Marcin Kuta.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Przewodniczący: Bolesław Łączyński, I Wiceprzewodniczący: Wojciech Skruch, II Wiceprzewodniczący: Adam Kwaśniak, Członkowie: Barbara Dziwisz, Jacek Krupa, Marek Sowa, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka, Łukasz Smółka, Jan Tadeusz Duda, Stanisław Sorys, Adam Domagała.

Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Przewodniczący: Jacek Soska, I Wiceprzewodniczący: Bolesław Łączyński, II Wiceprzewodniczący: Anna Pieczarka, Członkowie: Jacek Krupa, Paweł Śliwa, Łukasz Smółka, Stanisław Barnaś, Stanisław Pasoń, Urszula Nowogórska.

Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Adam Domagała, I Wiceprzewodniczący: Łukasz Smółka, II Wiceprzewodniczący: Stanisław Barnaś, Członkowie: Bolesław Łączyński, Bogusław Sonik, Marek Wierzba, Paweł Śliwa, Jarosław Szlachetka, Zdzisław Filip, Adam Kwaśniak, Wojciech Kozak.

Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący: Grzegorz Biedroń, I Wiceprzewodniczący: Bogusław Sonik, II Wiceprzewodniczący: Stanisław Pasoń, Członkowie: Kazimierz Barczyk, Jacek Krupa, Maria Siuda, Jan Hamerski, Jadwiga Emilewicz, Andrzej Wójcik, Wojciech Skruch, Rafał Stuglik, Urszula Nowogórska, Stanisław Barnaś.

Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Przewodniczący: Barbara Dziwisz, I Wiceprzewodniczący: Jarosław Szlachetka, II Wiceprzewodniczący: Adam Domagała, Członkowie: Jerzy Fedorowicz, Grzegorz Lipiec, Maria Siuda, Leszek Zegzda, Grzegorz Biedroń, Jan Tadeusz Duda, Urszula Rusecka, Adam Kwaśniak.

Komisja Kultury

Przewodniczący: Jerzy Fedorowicz, I Wiceprzewodniczący: Rafał Stuglik, II Wiceprzewodniczący: Adam Domagała, Członkowie: Barbara Dziwisz, Marcin Kuta, Grzegorz Lipiec, Małgorzata Radwan – Ballada, Bogusław Sonik, Anna Pieczarka, Jadwiga Emilewicz, Jarosław Szlachetka, Jan Hamerski, Adam Kwaśniak.

Komisja Ochrony Zdrowia

Przewodniczący: Marcin Kuta, I Wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, II Wiceprzewodniczący: Małgorzata Radwan – Ballada, Członkowie: Jerzy Fedorowicz, Józefa Szczurek – Żelazko, Marek Wierzba, Urszula Nowogórska, Stanisław Pasoń, Wojciech Kozak, Marek Haber.

Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Przewodniczący: Józefa Szczurek – Żelazko, I Wiceprzewodniczący: Stanisław Barnaś, II Wiceprzewodniczący: Maria Siuda, Członkowie: Marek Haber, Marcin Kuta, Małgorzata Radwan – Ballada, Urszula Rusecka, Wojciech Grzeszek, Jan Tadeusz Duda, Wojciech Kozak, Andrzej Wójcik.

Komisja Statutowo – Prawna

Przewodniczący: Paweł Śliwa, I Wiceprzewodniczący: Kazimierz Barczyk, Członkowie: Grzegorz Lipiec, Stanisław Sorys.

Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą

Przewodniczący: Bogusław Sonik, I Wiceprzewodniczący: Marek Wierzba, Członkowie: Kazimierz Barczyk, Jerzy Fedorowicz, Witold Kozłowski, Zdzisław Filip, Stanisław Sorys.

Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii

Przewodniczący: Jadwiga Emilewicz, I Wiceprzewodniczący: Grzegorz Lipiec, Członkowie: Jacek Krupa, Jan Tadeusz Duda, Andrzej Wójcik, Łukasz Smółka.

Komisji ds. Strategii Karpackiej

Przewodniczący: Jan Hamerski, I Wiceprzewodniczący: Barbara Dziwisz, Członkowie: Leszek Zegzda, Grzegorz Biedroń, Witold Kozłowski

Powiązane artykuły

Back to top button