Aktualności

Koniec batalii mieszkańców o zablokowanie budowy wytwórni mas bitumicznych?

Burmistrz Grzegorz Wawryka wydał decyzję odmowną w sprawie budowy wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzesku na działce nr 1361/1 przy ulicy Zydronia. Decyzja ta bardzo ucieszyła protestujących mieszkańców, nie przesądza jednak ona o tym czy ów  zakład nie powstanie w Brzesku.
Starania o uzyskanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie budowy inwestor – firma KARPIEL z Kąt w gminie Iwkowa rozpoczął wiosną 2010 roku. Wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie, jednocześnie zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Oddział w Tarnowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Rozpoczęły się liczne protesty, jako pierwsi zaprotestowali mieszkańcy (137 podpisów) ul. Przemysłowej, ul. Zydronia i ul. Starowiejskiej. Protest wsparł poseł Edward Czesak.
Początkiem 2011 roku, został opracowany raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko sporządzony przez Zakład Usług Projektowych i Ochrony Środowiska „ETAMEX” Krzysztof Motyka.  Raport zawierał miedzy innymi opis inwestycji, dane co do emisji  szkodliwych substancji, oraz sposób oddziaływania na ludzi.   Raport nie był kompletny (inwestor kilkakrotnie zostawał wzywany do jego uzupełnienia) ale też nie zawierał niepokojących danych.
Pismem z dnia 06.04.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Także postanowieniem z dnia 15.04.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie uzgodnił pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określając warunki jego realizacji.
Do Urzędu Miejskiego nadal wpływały protesty, do protestujących dołączyli mieszkańcy ul. Towarowej, ul. Granitowej. Radna miejska Katarzyna Pacewicz-Pyrek podczas sesji w marcu 2011 roku, w imieniu mieszkańców osiedla Brzezowieckie opowiedziała się za kategorycznym sprzeciwem wobec planowanej inwestycji. Mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w rejonie projektowanej Wytwórni Mas Bitumicznych wystąpili z wnioskiem o ujęcie ich jako strony postępowania administracyjnego.  Do protestów przyłączają się także mieszkańcy Jadownik (131 podpisów).
Po licznych spotkaniach mieszkańców z przedstawicielami brzeskiego magistratu, w tym jedno spotkanie z przedstawicielem firmy „KARPIEL” również Rada Miejska negatywnie wypowiedziała się w tej sprawie, opierając się na badaniach Małgorzaty Pośniak z Centralnego Instytutu Ochrony Zdrowia i prof. Wojciecha Mniszek z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
Po wielu miesiącach, w czasie których sporządzane były opinie i analizy dotyczące funkcjonowania asfaltowni, burmistrz nie zgodził się na to, aby tego typu inwestycja powstała w pobliżu domów mieszkalnych. Wyjaśniając swoją decyzję burmistrz wskazuje, że planowana asfaltownia negatywnie oddziaływałaby na środowisko, ponadto włodarz miasta wziął pod uwagę, iż zakład znajdowałby się zbyt blisko osiedla.

Powiązane artykuły

Back to top button