Aktualności

Konkurs fotograficzny pod hasłem „Cztery pory roku”

Wójt Gminy Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie ogłaszają konkurs fotograficzny pod hasłem „Cztery pory roku”. Może w nim wziąć udział każdy, kto do dnia 30 października 2015 roku dostarczy fotografie ukazujące uroki miejscowości gminy Borzęcin, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, obiektów zabytkowych, przyrodniczych oraz ciekawych wydarzeń, sfotografowane o różnej porze roku. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane wraz z imieniem i nazwiskiem autora w przygotowywanym kalendarzu ściennym na 2016 rok. Zdjęcia w wersji cyfrowej na nośnikach CD należy dostarczyć w terminie do dnia 30 października 2015 roku do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Ilość zdjęć dowolna. Zdjęcia można także przesyłać (pliki max. do 20 MB) za pomocą internetu na adres gok@borzecin.pl z dopiskiem nazwy konkursu. Do fotografii należy załączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia.

Autorzy wybranych do kalendarza zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, w tym kalendarz na 2016 rok.

Nadesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Udział w konkursie stanowi nieodpłatne udzielenie prawa do nieodpłatnego wykorzystywania fotografii w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności promocyjnej gminy Borzęcin.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie…

Powiązane artykuły

Back to top button