Aktualności

Oficjalne otwarcie pracowni organizacji reklamy

Od roku szkolnego 2012/2013 do oferty edukacyjnej Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP Nr 1 w Brzesku szkoła wprowadziła kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy. Nowy kierunek jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na lokalnym rynku pracy.

            Właściwe przygotowanie do zawodu wymaga kształcenia uczniów technikum w warunkach jak najbardziej zbliżonych do istniejących u przyszłych pracodawców.

3.12.2013 roku w szkole została oficjalnie otwarta nowa pracownia organizacji reklamy.

Uroczystego otwarcia pracowni dokonał Starosta Powiatu Brzeskiego mgr Andrzej Potępa, w obecności Pani Dyrektor Wydziału Edukacji mgr Janiny Motak, Przewodniczącego Komisji Oświaty Tomasza Gurgula oraz Dyrektor ZSP Nr 1 mgr inż. Marii Góra.

Pomysł utworzenia pracowni zrodził się podczas pobytu nauczycieli kształcenia zawodowego ZSP NR 1 w Konsorcjum Edukacyjnym w Finlandii, w ramach projektu Leonardo da Vinci VETPRO. Od początku roku dyrektor szkoły mgr inż. Maria Góra oraz nauczyciele kształcący w  zawodzie technik organizacji reklamy mgr Aneta Palej oraz mgr Dorota Jedlińska konsekwentnie realizowali zaplanowane działania. W ciągu trzech miesięcy pracownia została wyposażona w komputery z odpowiednim oprogramowaniem edytorskim oraz graficznym. Na zajęciach nauczyciele wykorzystują zainstalowany w pracowni projektor multimedialny oraz wizualizer. Uczniowie podczas zajęć praktycznych korzystają z nowoczesnych urządzeń IT m.in. aparatów cyfrowych, kamery tworząc własne projekty reklamowe. Nowoczesny ploter rysująco – tnący będący na wyposażeniu pracowni ułatwia przygotowywanie i realizację projektów.

            Na uwagę zasługuje fakt, że wyposażenie pracowni w dużej części zostało sfinansowane ze środków pozabudżetowych, m.in. w ramach realizowanego w szkole projektu powiatu brzeskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

fot. Piotr Olczak

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

ZSP nr 1 w Brzesku :: nowa pracownia reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button