Aktualności

Licencjonowana pielęgniarka

To właśnie taki tytuł otrzymają studenci, którzy rozpoczęli pierwszy rok akademicki na studiach I stopnia, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – oddziału w Brzesku. Dokładnie 12 października 2016 roku po raz pierwszy w historii Uczelni ruszył  rok  w Brzesku, dla miasta to też pierwszy raz, kiedy rozpoczęto naukę dla przyszłych pielęgniarzy i pielęgniarek. W mieście działały już zamiejscowe oddziały Małopolskiej Wyższej Szkoły oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.

Naukę rozpoczęło dwadzieścia sześć osób, które miejmy nadzieję zasilą w przyszłości kadrę brzeskiego szpitala. Dyrektor Józefa Szczurek Żelazko oraz Starosta Andrzej Potępa mocno wspierają działania władz Uczelni, mając na względzie braki kadrowe, jakie wystąpią w niedługim czasie w służbie zdrowia. W brzeskim ZOZ-ie, studenci będą odbywać praktyki i staże. Wykłady będą prowadzone w salach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Okulickiego 2.

Na uroczystą inaugurację do Brzeska przybyli przedstawiciele Uczelni: JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Gulak, Prorektor dr Krzysztof Trochimiuk, Kanclerz dr inż. Kazimierz Wójcik, Zastępca Kanclerza Andrzej Sasuła, Dyrektor Biura Rektora Wiesław Kudłek, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Dariusz Mucha, Zastępca Dyrektora Nauk o Zdrowiu dr Maria Zięba, koordynator kierunku pielęgniarstwa mgr Maria Półtorak oraz dr Wioletta Ławska a także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Wicestarosta Ryszard Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, Dyrektor Wydziału Edukacja Janina Motak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Maria Góra, Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Krzysztof Gac, Przewodniczący Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Tadeusz Wadas.

Za trzy lata absolwenci szkoły będą przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiadają umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz umierającymi; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Mogą też kontynuować naukę kształcenia na studiach drugiego stopnia, prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu lub w innych uczelniach oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

W trakcie procesu kształcenia realizowane są zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 godzin oraz praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godzin. W pierwszym roku zajęć studenci zgłębiają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii, biochemii, biofizyki, socjologii, genetyki, dietetyki a nawet pedagogiki i filozofii.

Zdj. dzięki uprzejmości Uczelni

Powiązane artykuły

Back to top button