Aktualności

Mammografia bez barier w Tuchowie

Stosunkowo dużo kobiet zapada na raka piersi w Małopolsce. Jednocześnie niewielki jest odsetek pań korzystających z badań profilaktycznych w postaci mammografii. W subregionie tarnowskim ma to zmienić program profilaktyczy „Zrób to mammo”, który będzie realizować Centrum Zdrowia Tuchów  

Na 100 tysięcy mieszkańców Małopolski blisko 44 osoby zapada na raka piersi. To oczywiście głównie panie. Tymczasem niezbyt często pacjentki z grupy o największym ryzyku zachorowań korzystają z badań, które wykrywają raka. Na obszarze objętych projektem decyduje się na to jedynie około 13 % uprawnionych pań. Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów będzie realizować program Zrób to mammo. Jego zadaniem jest likwidowanie barier, towarzyszących badaniom, zarówno w zakresie informacji, jak i komunikacji. Przewidziano realizację obszernej kampanii promującej profilaktykę, realizację oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych. Zaplanowano też opracowanie publikacji naukowej, jak i bezpośrednie spotkania z potencjalnymi pacjentkami. W ciągu dwóch lat spółka zamierza w sumie dotrzeć z informacjami do 5 tysięcy pań pomiędzy 50. a 69. rokiem życia z powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, tarnowskiego i z samego Tarnowa. Docelowo 3,5 tysiąca spośród nich wykona badanie mammograficzne. Działania będą skierowane w sposób szczególny do tych pań, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, ale też do tych mieszkających w miejscowościach liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Aby zlikwidować barierę komunikacyjną przewidziano sfinansowanie dojazdu na miejsce badania. Spółka zorganizuje także fachowe zastępstwo w sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną w sytuacji, kiedy dla którejś z pań sprawowanie takiej opieki byłoby przeszkodą do przebadania się.

Jednym ze skutków działań prócz zmniejszenia liczby zachorowań na raka piersi i wydłużenia okresu aktywności zawodowej uczestniczek projektu ma być też aktywizacja lekarzy zarówno POZ, jak i medycyny pracy oraz specjalistów w zakresie kierowania kobiet na specjalistyczne badania.

Niestety rak piersi pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Małopolsce oraz pierwszym pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe. Badania profilaktyczne mają skutecznie zwiększyć jego wykrywalność we wczesnym stadium, a co za tym idzie poprawić skuteczność leczenia. Dodajmy, że w ciągu blisko czterech i pół roku na tuchowskim mammografie przebadano ponad 6800 kobiet. W ponad 660 przypadkach zdiagnozowano zmiany, wymagające dalszej, specjalistycznej diagnostyki.

Projekt dotyczący profilaktyki raka piersi uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 179 223,80 zł.

Powiązane artykuły

Back to top button