Aktualności

W Borzęcinie podzielono nadwyżkę z wykonania budżetu za 2016 rok

Blisko 800 tysięcy złotych wolnych środków pochodzących z rozliczenia wykonania budżetu za 2016 rok rozdysponowała na ostatniej zwyczajnej sesji Rada Gminy Borzęcin. Dzięki podjętej decyzji do budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Jak podkreśla wójt gminy Borzęcin, przy podziale nadwyżki brano pod uwagę te zadania, które były postulowane od dłuższego czasu przez mieszkańców poszczególnych miejscowości i artykułowane za pośrednictwem sołtysów i radnych.

Dzięki wolnym środkom zabezpieczyliśmy fundusze na kilkanaście istotnych zadań. Nie są to wielkie inwestycje, ale z punktu widzenia mieszkańców ważne. Lista potrzeb, na które składają się często te nawet najdrobniejsze postulaty jest jak zwykle spora, a kolejne zadania będą sukcesywnie wpisywane do budżetu przy następnej nadarzającej się okazji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Borzęcina.

W ramach podziału wolnych środków prawie 300 tysięcy złotych przeznaczono na budowę chodników przy drogach powiatowych w Przyborowie i Borzęcinie. Zabezpieczono również środki na opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 768 Jędrzejów – Brzesko w Przyborowie oraz na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy (droga Plebańska i Działki IV w Borzęcinie).

70 tysięcy złotych stanowić będzie wkład własny do realizacji odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe w trzech miejscowościach gminy: „Wójcikowska” w Warysiu, „Od kapliczki do lasu” w Łękach oraz „Do obwodnicy” w Przyborowie.

Rozbudowane zostanie również oświetlenie uliczne. 40 tysięcy dodatkowych środków pozwoli na planowaną dobudowę sieci i punktów świetlnych w ciągu drogi „Zagumnie” w Bielczy, „Łęki – Zastawie III” w Przyborowie oraz „Wisowatki” w Borzęcinie Dolnym.

140 tysięcy złotych trafi na modernizację i przebudowę obiektów sportowych w Bielczy i Borzęcinie. Dzięki temu na stadionie Victorii Bielcza wykonane zostanie ogrodzenie niskie boiska, modernizacja wiaty z zadaszeniem oraz zainstalowane zostaną boksy dla zawodników i nowe ławki dla kibiców. Przy obiekcie Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy wybudowana zostanie altana. Na Stadionie Sokoła w Borzęcinie wyremontowana zostanie scena.

Środki finansowe w kwocie 25 tysięcy złotych trafią na inwestycję przebudowy i rozbudowy Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym, celem wykonania prac przygotowawczych.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button