Aktualności

Mamy zimę

A co za tym idzie, śnieg, śliskie, nieodśnieżone drogi i chodniki; w przypadku słońca dochodzą jeszcze wiszące nad naszymi głowami sople. Taki mamy klimat – można by rzec. I zakończyć dyskusję. Niestety prawda jest taka że aby było bezpiecznie, musimy sami o to zadbać.

Obowiązek odśnieżania chodników i dachów wynika m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał poszczególnych gmin.

Do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości zobowiązani są właściciele i użytkownicy! Na terenie miasta chodniki odśnieżają służby odpowiedzialne za oczyszczanie miast. Chodniki wokół bloków utrzymują w należytym porządku administratorzy osiedli.

Do ich obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika. Śliskie chodniki należy posypać piaskiem lub innym szorstkim materiałem – nie chemicznym.

Z dachów i gzymsów obiektów bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu usuwamy niezwłocznie po ich powstaniu.

Za niewykonywanie powyższego obowiązku można dostać mandat w wysokości 100 zł. A osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.   

Obowiązki spoczywają tez na gminie, która ma za zadanie odśnieżać i posypywać wszystkie drogi gminne a także dopilnować by wszystkie chodniki były bezpieczne!

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button