Aktualności

EKOSZKOŁA 2013 dla Jadownik Mokrych

Znamy już odpowiedź na pytanie, która szkoła podstawowa w regionie jest najbardziej EKO. V Ekologiczny Konkurs Szkół Podstawowych EKOSZKOŁA zakończył się zwycięstwem reprezentantów Szkoły Podstawowej z Jadownik Mokrych. Ich wyczyn jest tym bardziej godny uznania, gdyż to właśnie ta szkoła broniła tytułu, wywalczonego w poprzedniej edycji konkursu. Zwycięski zespół reprezentowało rodzeństwo: Gabriela, Julia i Krystian Mądrzyk pod opieką nauczycielki Pauliny Prażuch. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo: Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola z Niecieczy w składzie: Iwona Bartecka, Paulina Miękina i Maksymilian Witkowski (opiekunka: Agnieszka Ligenza) oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie, w którym wystąpili: Karolina Iwaniec, Aleksandra Wojtala oraz Filip Gałek (opiekunka: Halina Grzyb). Wśród wyróżnionych znalazł się także Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach w składzie: Magdalena Mosio, Joanna Widła i Aleksandra Sak (opiekunka: Wioletta Tarchała).

W finale konkursu, który miał miejsce 28 maja 2013 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie udział wzięło 12 szkół podstawowych z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego. – Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kierujemy do ponad 200 szkół w regionie, jednak zdajemy sobie sprawę, że udział w nim nie jest sprawą łatwą. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich uczniowie muszą się przygotować do testu badającego wiedzę w zakresie określonym regulaminem. Dodatkowo trzeba przygotować album przedstawiający środowisko przyrodnicze swojej miejscowości, a w nim ciekawe okazy fauny i flory dla danej gminy. Sporo pracy wymaga także wykonanie prezentacji. Ważna jest także umiejętność przedstawienia jej treści członkom komisji jury. Wszystkie te wymienione elementy wymagają dużego zaangażowania i ścisłej współpracy z opiekunem – komentował Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury w Borzęcinie, który jest współorganizatorem konkursu.

W tegorocznej edycji szczególny nacisk położono na parki narodowe znajdujące się na terenie pobrzeży i wyżyn polskich i z pytaniami z tego zakresu musieli zmierzyć się uczestnicy. W teście badającym wiedzę uczniów bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa w Joninach. Najlepszy album według jury przygotowali uczniowie Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy, a prezentację, która wzbudziła największe uznanie przedstawili reprezentanci Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie. Zwycięzcy tych trzech kategorii otrzymali aparaty fotograficzne przekazane przez jednego ze sponsorów, firmę Vendor System Group.

Biorące udział w konkursie szkoły potraktowały go bardzo poważnie, o czym świadczy niezwykle wyrównany poziom. Najlepszym tego dowodem niech będzie fakt, że o kolejności na podium zadecydowała różnica zaledwie 0,5 pkt. Żadna z trzyosobowych drużyn nie odpowiedziała dobrze na wszystkie pytania testowe, choć były i takie, które osiągnęły w teście 90%. Warto podkreślić wysoki poziom merytoryczny przygotowanych albumów i prezentacji, które z roku na rok są coraz ciekawsze. Po podsumowaniu wszystkich etapów okazało się, że zwycięska szkoła osiągnęła 53,5 punktu, a tuż za nią znalazły się dwie szkoły z wynikiem 53 pkt – przybliżała wyniki konkursu przewodnicząca komisji jury Agnieszka Kuk-Masiuk z Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska. Skład komisji oceniającej uczniów uzupełniali: Małgorzata Kaźmierczak z firmy Cemex Polska oraz Krzysztof Kozioł – inspektor ds. ochrony środowiska w UG Borzęcin. Małopolskiego Kuratora Oświaty podczas konkursu reprezentowała Agnieszka Juśko delegowana przez Urszulę Blicharz z Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie.

Dobre przygotowanie szkół do konkursu komplementowała także jego współorganizatorka, Cecylia Czaja. – Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy podczas przeprowadzonego testu. Pracowicie i pięknie przygotowane albumy świadczą o ogromnym zaangażowaniu zarówno nauczycieli, dzieci jak i rodziców. Prezentacje multimedialne dowiodły, że uczestnicy dogłębnie poznali środowisko przyrodnicze swojego regionu.

Głównym celem EKOSZKOŁY jest właśnie rozwijanie i pogłębianie świadomości przyrodniczej uczniów oraz pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Ideę chwaliła Małgorzata Kaźmierczak, reprezentująca firmę Cemex. – Bardzo dziękuję za zaproszenie do jury tegorocznej edycji konkursu oraz możliwość wsparcia tej wartościowej inicjatywy przez naszą firmę. Jako przyrodnik z wykształcenia z wielką przyjemnością uczestniczyłam w tym wydarzeniu i cieszę się, że młode pokolenie ma tak wysoką wiedzę przyrodniczą o lokalnym środowisku i świadomość ekologiczną. Gratuluję jeszcze raz organizatorom i życzę kolejnych sukcesów.

Dyrektor GOK dziękując uczniom i nauczycielom za udział w imprezie przekazał też wyrazy wdzięczności firmom i instytucjom sponsorującym nagrody. – Mnie jako organizatora cieszy zarówno fakt, że w konkursie uczestniczy coraz więcej szkół, które w tym roku reprezentowały trzy powiaty, ale także to, że patronują mu znane osobistości z regionu, reprezentujące różne instytucje. W tym roku byli to: Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, Andrzej Potępa – starosta brzeski oraz Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin. Honorowy patronat objął Wojciech Kozak – wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Wspaniałe nagrody ufundowane przez firmy: Vendor System Group, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Cemex Polska Spółka z o. o. Warszawa – Żwirownia Jagniówka oraz Województwo Małopolskie z pewnością ucieszyły laureatów konkursu. To wsparcie dobrze rokuje na przyszłe edycje – mówił Piotr Kania.

Zwycięzcy oprócz cennych nagród rzeczowych wyjechali z Borzęcina z tytułem „EKOSZKOŁY 2013” i statuetką wójta gminy Borzęcin.

– Podjęta inicjatywa zaczyna nabierać odpowiednich barw. Wierzę, że nasz wspólny trud w przyszłości przyniesie oczekiwane efekty poprzez odpowiedni rozwój uczniów oraz troskę o stan środowiska przyrodniczego w którym żyjemy. Ogromnie cieszę się, że konkurs rozwija się i jest już na wysokim poziomie. Laureatom konkursu gratulujemy sukcesu, a wszystkim finalistom dziękujemy za udział, życząc jednocześnie, aby wiedza nabyta w trakcie przygotowań i podczas konkursu zaowocowała zwiększaniem świadomości ekologicznej w ich miejscowościach – podsumowywała Cecylia Czaja.

            Organizatorami konkursu EKOSZKOŁA byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym.

 

W V edycji EKOSZKOŁY udział wzięły następujące szkoły i uczniowie:

 • Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy reprezentowany przez: Iwonę Bartecką, Paulinę Miękina i Maksymiliana Witkowskiego;
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach w składzie: Magdalena Mosio, Joanna Widła i Aleksandra Sak;
 • Zespół Szkół w Borzęcinie, który wystąpił w składzie: Regina Pudełko, Natalia Wojdak i Oliwia Piotrowska;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym – Robert Górak, Mateusz Kózka i Gabriela Płachno;
 • Zespół Szkół w Bielczy, który reprezentowali: Aleksandra Turlej, Maciej Świątek oraz Kacper Duda;
 • Zespół Szkół w Lubczy przyjechał w składzie: Karolina Machota, Natalia Augustyn, Piotr Kłusek;
 • Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu: Wiktoria Budzyńska, Maria Romanowska, Aleksandra Ciurej;
 • Szkoła Podstawowa w Jadownikach Mokrych delegowała do finału: Gabrielę Mądrzyk, Julię Mądrzyk oraz Krystiana Mądrzyka;
 • Szkoła Podstawowa w Joninach przyjechała w składzie: Julia Jodłowska, Aleksandra Skruch, Weronika Golec;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Okulicach reprezentowana była przez: Weronikę Kowalska, Klaudię Gnutek i Szymona Korcyla;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach wystąpiła w składzie: Partycja Maślak, Wiktoria Białek, Katarzyna Mleczyńska;
 • Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie reprezentowali: Karolina Iwaniec, Filip Gałek oraz Aleksandra Wojtala.

 

Opiekunami uczestników były nauczycielki: Agnieszka Ligenza, Wioletta Tarchała, Elżbieta Chochlińska, Cecylia Czaja, Halina Pudełek, Helena Zięba, Lidia Latocha, Maria Pasek, Marta Brożek, Paulina Prażuch, Cecylia Bratko, Wioletta Lebryk-Wilk, Edyta Nosek, Barbara Drab i Halina Grzyb.

Powiązane artykuły

Back to top button