Aktualności

Minister Zdrowia w brzeskim szpitalu

W ramach, przygotowywanej reformy zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, rządu PiS – Konstanty Radziwiłł odwiedza szpitale, by lepiej i dokładniej zmierzyć się z rzeczywistością jaka w nich panuje. Brzeska placówka powiatowa, nie została wybrana przypadkowo – jest jedną z nielicznych w Polsce, które nie mają długów. Dyrektor brzeskiego ZOZu podczas wizyty, nie kryła zadowolenia i dumnie oprowadzała ministra, po poszczególnych oddziałach, pokazując także świeżo wyremontowane części budynku oraz zakupiony sprzęt.  

Minister w Brzesku powiedział, iż zwiększone zostaną nakłady na system opieki zdrowotnej i każdy będzie miał prawo do niej, bez względu na to czy jest ubezpieczony czy nie. „To państwo będzie płaciło za leczenie chorych, więc  taka instytucja jak NFZ, traci sens” – zapowiedział szef resortu.

Podczas wizytacji, minister spotkał się z pracownikami szpitala a osiemnastu z nich, wręczył wyróżnienia, którymi podziękował za wkład pracy podczas  Światowych Dni Młodzieży.  W ich gronie znaleźli się:

Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa – Adam Smołucha,  z-ca dyrektora  ds. Administracji i Logistyki – Marek Kapusta,  koordynator Zespołów  Ratownictwa Medycznego – Katarzyna Gierczyńska,  pielęgniarka naczelna – Małgorzata Urbańska-Ostrykiewicz, kierownik działu Administracji Publicznej – Greta Kanownik, kierownik Zespołu Ratowników Medycznych – Łukasz Pajor, pielęgniarka oddziałowa SOR – Beata Wilk-Łoboda, ordynator SOR – Adelina Skupiewska, lek. kierujący oddziałem Chirurgii Ogólnej – Zdzisław Opach, kierownik Poradni Ogólnej – Cecylia Puła, lekarz kierujący oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Paweł Dobosz, kierownik ośrodka w Woli Dębińskiej – Helena Czuj-Bojarowska, kierownik ośrodka w Uszwi – Ewa Ablewicz-Rymarczyk, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych – Zbigniew Żabiński, kierownik Ambulatorium – Elżbieta Rembiasz, kierownik Bloku Operacyjnego – Jadwiga Górska, kierownik Sekcji Informatycznej – Sabina Nizioł, inspektor ds. Obronnych – Paweł Piotrowski.

Wszystkim gratulujemy!

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Minister Zdrowia :: w Brzesku

Powiązane artykuły

Back to top button