Aktualności

Ogólnopolskie sympozjum o liturgii w Tarnowie

Około siedemdziesięciu liturgistów z całej Polski przybędzie na tarnowskie sympozjum poświęcone liturgii. Trzydniowe obrady od 13-15 września br. zgromadzą biskupów i wybitnych znawców tematu. Będą to polscy wykładowcy w dziedzinie liturgii, pracujący na wydziałach teologicznych, uniwersytetach i w seminariach duchownych. Przyjadą także polscy studenci z Instytutu Liturgicznego w Rzymie.

Obradom będzie towarzyszyć hasło: „Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego”.

Temat Bożego słowa powraca na różnych sympozjach za sprawą Nowej Ewangelizacji. Postawiła ona sobie za cel, odkrycie czym jest Boże słowo w Kościele i że ma ono moc, żeby Kościół odnowić od wewnątrz. Przede wszystkim to słuchanie słowa Bożego ma  mobilizować wiernych do tego, żeby potrafili się pochylać nad nim i modlić się, sięgając do Biblii. Chcielibyśmy pokazać w jaki sposób przełożyć słuchanie słowa Bożego w kościele na zachwycenie się nim i zachęcić wiernych, żeby w tygodniu sięgali do Pisma św. i modlili się nim” – mówi ks. dr Andrzej Dudek (kiedyś pełniący posługe w brzeskim kościele NMP MK i św. Jakuba), współorganizator sympozjum, wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie.

Zdaniem ks. Dudka, jedną z dobrych metod czytania i poznawania Biblii jest lectio divina. Jest ona propagowana w diecezji tarnowskiej i przyciąga coraz więcej osób. Takie spotkania z Biblią odbywają się m.in. w Tarnowie i Dębicy.

„Podczas sympozjum przypomnimy też jak liturgia wyglądała w pierwszych wiekach. Dzisiaj chcemy wrócić do tej praktyki, bo wtedy Kościół gromadził się po to, żeby słuchać i karmić się Bożym słowem, a nie tylko, by celebrować liturgię” – dodaje ks. Dudek.

Sympozjum poprzedzi poniedziałkowe spotkanie Komisji Liturgicznej przy KEP, która pracuje nad dalszym tłumaczeniem Mszału Rzymskiego dla polskich diecezji. „Tłumaczenie Mszału z języka łacińskiego nie jest proste. Przetłumaczono już więcej niż połowę. W ciągu dwóch, trzech lat prace powinny być zakończone. Tekst będzie później wysłany do Watykanu do zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego i dopiero wtedy będzie można go drukować” – mówi ks. Dudek.

52. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych odbywać się będzie w WSD w Tarnowie. Obok wykładów, goście z całej Polski zwiedzą także Tarnów i Bochnię.

Osoby zainteresowane tematyką wykładów będą mogły ich wysłuchać w auli tarnowskiego Seminarium.

 

PROGRAM

„Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego”

52. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych Tarnów 13 – 14 – 15 września 2016 roku

Wtorek (13 września)

14.30   – Powitanie gości – Rektor WSD, ks. dr hab. Andrzej Michalik

– Wprowadzenie do Sympozjum – ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki MSF

15.00   Referat I: Liturgia słowa w świadectwie Ojców Kościoła– ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)

15.30   Referat II: Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej

– ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (Lublin)

16.30   Referat III: Słowo Boże jako sacramentum audibile – ks. prof. KUL dr hab. Bogusław Migut (Lublin)

17.00   Dyskusja

18.00   Msza św. w Katedrze tarnowskiej i procesja z figurą Matki Bożej Bolesnej pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża, ordynariusza tarnowskiego

20.30   Spotkanie organizacyjne: temat w roku 2017, termin i miejsce sympozjum.

Środa (14 września)

7.30     Jutrznia (kaplica WSD)

9.30     Referat IV: Chrystologiczny i pneumahagijny wymiar liturgii Słowa we Mszy św. – ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (Opole)

10.00   Referat V: Sprawczy charakter słowa Bożego w celebracji sakramentów i sakramentaliów – ks. dr Tomasz Bać (Rzeszów)

11.00   Komunikat I: Aktualne kwestie liturgiczne w Polsce – ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC (Warszawa)

11.30   Dyskusja, Godzina południowa

14.00   Wyjazd autokarem do Bochni

– program zwiedzania Kopalni Soli z przewodnikiem (ok. 2 godziny)

– Nieszpory w kaplicy znajdującej się w kopalni

            18.00   Msza św. w Bazylice i Sanktuarium MB Różańcowej w Bochni

– powrót do Tarnowa i czas wolny

Czwartek (15 września)

 7.00    Msza św. z Jutrznią (kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym)

9.30     Referat VI: Eklezjotwórcza moc słowa Bożego a nowa ewangelizacja – ks. dr Andrzej Dudek (Tarnów)

            10.00   Komunikat II: Stół słowa według Ordo Lectionum Missae z 1981 r.

a Missale Romanum z 1962 – zasady doboru czytań – ks. dr Piotr Walendzik (Warszawa)

            10.15   Komunikat III: Walor modlitwy powszechnej w posoborowej liturgii Mszy

świętej – ks. dr Jan Hadalski TChr (Poznań)

            11.00   Komunikat IV: Liturgia słowa w pozarzymskich rytach zachodnich – ks. dr Karol Litawa (Łódź)

11.15   Komunikat V: Słowo Boże w liturgiach Kościołów syryjskich – ks. dr Mateusz Potoczny (Opole)

11.30   Dyskusja i podsumowanie

Powiązane artykuły

Back to top button