Aktualności

Młodzież pamięta KATYŃ

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Sufczynie odbyły się Gminne Uroczystości poświęcone Obchodom Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Dębno. Przy obelisku upamiętniającym pomordowanych: Antoniego Rusina i Alojzego Antoniego Rusina zebrała się społeczność szkolna, zaproszeni goście, szkoły z terenu Gminy Dębno oraz mieszkańcy.

Swoją obecnością zaszczycili: w imieniu Wójta Gminy Dębno – przybył zastępca wójta pan Antoni Brachucy, delegacja Powiatowej Policji Brzesku w osobach: podinspektor Paweł Matura, aspirant sztabowy Marek Krawczyk, mjr Józef Błaszczyk LAKK w Łysej Górze. Rodzinę Antoniego Rusina reprezentowała pani Krystyna Rusin. Przybył też dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury – p. Włodzimierz Gurgul, Kustosz Muzeum Zamku w Dębnie – p. Krystyna Gurgul, radny i sołtys p. Edward Sacha, delegacja OSP w Sufczynie. Przybyli również dziekan dekanatu Porąbka Uszewska – ks. Marian Majka, ks. Płk dr Marek Wesołowski dyrektor LAKK w Łysej Górze, ks. Adam Bajorek proboszcz parafii Sufczyn, ks. Franciszek Grądalski z parafii Sufczyn ks. Józef Schab z parafii Dębno. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Dębno wraz z delegacjami i pocztami sztandarowymi.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego został odczytany Apel Poległych. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. płk. dr Marka Wesołowskiego delegacje złożyły kwiaty i zostały zapalone znicze przy obelisku. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przygotowany montaż słowno – muzyczny „Katyń – młodzież pamięta” skłonił do zadumy i refleksji nad tym, co się wydarzyło w 1940 r.. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac plastycznych pt. „Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary” poświęcona pamięci pomordowanych na Wschodzie na którą składały się prace plastyczne uczniów oraz tablica informacyjna o Antonim Rusinie i Alojzym Antonim Rusinie.

W czasie uroczystości została przekazana przechodnia statuetka katyńska, która towarzyszy gminnym uroczystościom katyńskim. Statuetkę z rąk zastępcy wójta otrzymała dyrektor Zespołu Szkół im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej.

Gminne Uroczystości Katyńskie zostały przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół w Sufczynie, Zespołu Szkół im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej, Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Łysej Górze Dębińskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza „MEMORIA et BONUM”. Scenariusz i reżyseria – p. Małgorzata Sacha, p. Teresa Ćwikła, oprawa muzyczna p. Elżbieta Rega, scenografia – Barbara Niedzielska, Urszula Sworst, Małgorzata Wiśniowska – Robak, Małgorzata Tabor, Teresa Ćwikła.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button