Aktualności

Na realizację 34 projektów przeznaczono ponad 2 mln zł

Odnowią zabytki, zbudują place zabaw, zorganizują warsztaty, wydadzą publikacje. W zakończonych 10 lipca naborach wniosków na przyznanie pomocy w ramach programu Leader lokalna grupa działania „Kwartet na Przedgórzu” wybrała do finansowania 34 projekty. Beneficjenci na ich realizację otrzymają ponad 2 miliony złotych.

W sumie złożono 45 wnioski. Najwięcej z zakresu tzw. małych projektów – 38, na „Odnowę i rozwój wsi” – 6 oraz 1 na operację w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. Ostatecznie wybrano do refundacji 34 wnioski.
Najwięcej środków, bo ponad 1,1 mln zł otrzymają beneficjenci realizujący pięć wybranych operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – mówi Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, które swoim działaniem obejmuje obszar czterech gmin: Borzecina, Brzeska, Dębna i Radłowa. – Dzięki unijnym pieniądzom do końca przyszłego roku zostaną zmodernizowane kompleksy sportowe przy szkołach w Łękach, Szczepanowie i Woli Radłowskiej. W centrum Radłowa zostanie odtworzony historyczny mur, a w Sufczynie powstanie chodnik oraz będzie odnowiona zabytkowa figura – wylicza. W Radłowie też jedno z działających tam stowarzyszeń wyremontuje świetlicę i zorganizuje w niej z pełnym wyposażeniem studio nagrań.
To tylko część projektów o charakterze inwestycyjnym. Kilka innych, realizowanych za mniejsze kwoty, powstaną w ramach tzw. małych projektów. M.in. w miejscowościach Okocim, Perła, Biskupice Radłowskie czy Wał-Ruda zostaną zbudowane place zabaw dla dzieci. Natomiast przy kościele parafialnym w Dębnie zaplanowano wybudowanie parkingu, a w Woli Dębińskiej powstanie scena, którą będzie można wykorzystywać do organizacji imprez plenerowych.
Cztery wnioski, które także wybrano do finansowania, związane są z renowacją obiektów zabytkowych. – Pozyskane środki pozwolą na zmianę otoczenia wokół kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Dębnie– cieszy się Marian Kurek, sekretarz tamtejszego urzędu gminy i zarazem członek zarządu Stowarzyszenia. – Natomiast w szczepanowskim sanktuarium dzięki pieniądzom z Leadera możliwe będzie przeprowadzenie konserwacji ołtarza Narodzenia św. Stanisława – dodaje.
W ramach małych projektów beneficjenci zorganizują warsztaty i zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców, a także cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W Borzęcinie i Brzesku ćwiczyć będą przyszli mistrzowie MMA. Ponadto zasób wydawnictw lokalnych powiększy się o folder opisujący szlak rękodzielników Przedgórza, powstanie też album o ptakach zamieszkujących okolice Borzęcina.
Tematyka i zakres projektów jest bardzo szeroki, aczkolwiek wszystkie realizowane operacje muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami – wyjaśnia prezes Kania. – Wliczając ostatnie nabory, od 2009 roku wybraliśmy do finansowania w naszej LGD blisko 200 projektów, na kwotę prawie 10 mln zł – podkreśla z satysfakcją.
W perspektywie finansowej 2007-2013 zakończone w lipcu nabory były w „Kwartecie” ostatnimi na tak duże środki. Nie wyklucza się jednak, że z oszczędności powstałych z niewykorzystanych w pełni limitówzostanie ogłoszony jeszcze nabór na początku przyszłego roku. Ale przed Stowarzyszeniem z Warysia jeszcze jedno poważne wyzwanie.
– Jako jedna z sześciu małopolskich lokalnych grup działania, zostaliśmy wybrani do realizacji dodatkowych zadań, pozyskując na nie blisko 4 mln zł – dodaje prezes Stowarzyszenia. – Dlatego na przełomie października i listopada będziemy ogłaszać nabór, by podzielić przyznane środki. Będzie to nabór tematyczny, a realizowane operacje mają na celu stworzenie na obszarze Przedgórza historycznego szlaku i innowacyjnego oznakowaniaoraz stworzenie unikatowego systemu edukacyjnego. Warto już teraz zainteresować się warunkami konkursu i po szczegółowe informacje zaglądnąć na naszą stronę internetową: www.kwartetnaprzedgorzu.pl – zachęca Piotr Kania.

 

Nabory w „Kwartecie”

czerwiec-lipiec 2013
Odnowa i rozwój wsi – 5 projektów (1 114 683,00 zł)
Małe projekty – 28 projektów (877 869,45 zł)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1 projekt (65 446,50 zł)
* Razem na realizację 34 projektów rozdzielono 2 057 998,95 zł

Rodzaje projektów
Place zabaw i miejsca rekreacji – 8 projektów (968 683,00 zł)
Infrastruktura turystyczna – 3 projekty (75 000 zł)
Renowacja zabytków – 6 projektów (413 139,60 zł)
Remont i wyposażenie świetlicy – 1 projekt (47 474,54 zł)
Organizacja imprez – 8 projektów (253 520,48 zł)
Albumy i wydawnictwa – 2 projekt (36 209,25)
Warsztaty, szkolenia – 5 projektów (198 525,58 zł)
Rozwój przedsiębiorczości – 1 projekt (65 446,50 zł)

Powiązane artykuły

Back to top button