Aktualności

Podsumowano zmagania druhów

Druhowie ochotnicy z Borzęcina Dolnego zwyciężyli w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i będą reprezentować gminę Borzęcin podczas zawodów powiatowych, które odbędą się w najbliższą niedzielę.  Pokonali swoich kolegów z jednostek OSP w Borzęcinie Górnym, Przyborowie, Bielczy i Łękach. Zwycięzcom i pozostałym strażakom dziękował prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Janusz Kwaśniak, a jednocześnie wójt gminy Borzęcin, który ufundował nagrody finansowe o łącznej wartości 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego. Zawody odbyły się na stadionie sportowym w Przyborowie. Ich organizację komplementowali sędziowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Warto przypomnieć, że jednostka OSP w Przyborowie w tym roku – po wielu latach starań – została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażacy są tym podstawowym filarem bezpieczeństwa w naszych gminach – mówił obecny podczas uroczystości poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk. – Gaszą pożary, ratują dobytek i życie w wielu losowych sytuacjach. Są pierwsi na miejscu zdarzeń drogowych i niejednokrotnie pokazują, że są bardzo skuteczni. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej, ale z drugiej strony oni też muszą mieć to poczucie. Dlatego z Funduszu Sprawiedliwości doposażamy jednostki w niezbędny sprzęt. Tutaj w Borzęcinie to wsparcie w kwocie ponad 200 tys. złotych. To najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak zgodnie twierdzili obecni podczas zawodów prezes zarządu Oddziału Powiatowego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Marian Zalewski oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku brygadier Janusz Potera organizowane zawody są sprawdzianem gotowości bojowej jednostek i okazją do pokazania się przed publicznością zarówno w sztafecie pożarniczej z przeszkodami, jak i ćwiczeniu bojowym.

W sztafecie strażacy mieli do przebiegnięcia dystans 7 x 50 m i pokonanie kilku przeszkód, w tym równoważnię i drewnianą ścianę. Kolejne ćwiczenie – tzw. „bojówka” – to imitacja prawdziwej linii gaśniczej. W trakcie tej konkurencji należało zbudować dwie linie gaśnicze, a struga wody ze strażackiej prądownicy miała strącić ustawione wcześniej pachołki i obrócić tarczę na specjalnym słupku.

                W obu ćwiczeniach prym wiodły jednostki z Borzęcina Górnego i Borzęcina Dolnego, które dzieliła niewielka różnica punktowa. Warto wspomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce podczas ostatnich zawodów sportowo-pożarniczych, które miały miejsce w 2019 roku.

Po sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami kolejność wyglądała następująco:

1. miejsce – OSP Borzęcin Górny              – 70,10  pkt.

2. miejsce – OSP Borzęcin Dolny               – 72,20  pkt.

3. miejsce – OSP Przyborów                       – 75,50  pkt.

4. miejsce – OSP Bielcza                               – 87,20  pkt.

5. miejsce – OSP Łęki                                     – 89,20  pkt.

W ćwiczeniu bojowym o kilka sekund szybsi byli druhowie z Borzęcina Dolnego. O zwycięstwo w zawodach walczyli także strażacy z jednostki w Przyborowie. Obie drużyny z Borzęcina zaprezentowały się bardzo dobrze. Presji nie wytrzymali gospodarze, którzy popełnili błąd przy podpinaniu węża do motopompy.  – Jesteśmy zgraną drużyną i przed własną publicznością chcieliśmy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Sztafeta nie poszła źle, jednak rozłożenie linii bojowej wyszło fatalnie przez drobny błąd – przyznaje Paweł Oleksyk, naczelnik OSP w Przyborowie.

Wyniki w ćwiczeniu bojowym:

1. miejsce OSP  Borzęcin Dolny                                 – 49,50  pkt.

2. miejsce OSP  Borzęcin Górny                                – 52,80  pkt.

3. miejsce OSP  Łęki                                       – 61,60  pkt.

4. miejsce OSP Bielcza                                  – 66,20  pkt.

5. miejsce OSP Przyborów                          –  121,00 pkt.

Po zsumowaniu wyników obu konkurencji okazało się, że zwyciężyli druhowie z Borzęcina Dolnego skutecznie rewanżując się swoim kolegom z Borzęcina Górnego, którzy wygrali w ostatnich zawodach sportowo-pożarniczych. Co ciekawe, wówczas różnica wynosiła 1,2 pkt, a w tym roku… 1,2 pkt! Przypomnijmy, że punkty w zawodach przeliczane są na sekundy i odwrotnie.

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

1. miejsce OSP  Borzęcin Dolny                                 – 121,70 pkt.

2. miejsce OSP  Borzęcin Górny                                – 122,90 pkt.

3. miejsce OSP  Łęki                                       – 150,80 pkt.

4. miejsce OSP  Bielcza                                 – 153,40 pkt.

5. miejsce OSP  Przyborów                         – 196,50 pkt.

Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Borzecin Janusz Kwaśniak, Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym, Zarząd Oddziału Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Zawody sędziowała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku. W jej skład weszli: przewodniczący – aspirant sztabowy Piotr Zapart oraz członkowie: st. asp. Sławomir Michalik, mł. asp. Krzysztof Kozdrój, st. ogn. Wiesław Gawlik i st. ogn. Krzysztof Kozioł.

Na zakończenie druhom wręczono puchary, dyplomy i nagrody finansowe. Zawody podsumował prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Janusz Kwaśniak. – To była rywalizacja na bardzo dobrym poziomie – wszystkie drużyny poprawiły swoje wyniki w stosunku do poprzednich zawodów, niektórzy nawet o kilkanaście sekund. Serdecznie gratuluję. Strażacy zaprezentowali swoje wysokie umiejętności i sprawność bojową. Świadczy to o właściwym rozwoju jednostek, które w ostatnim czasie wsparte zostały w zakresie środków na zakup sprzętu pozyskanych dzięki dobrej współpracy z posłem Norbertem Kaczmarczykiem. Warto także przypomnieć o realizowanych przez samorząd gminy inwestycjach – oddanej do użytku w 2021 roku, dwukrotnie powiększonej remizie w Borzęcinie Górnym, właśnie przebudowywanym i rozbudowywanym za ponad 6 mln złotych budynku w Borzęcinie Dolnym czy strażnicy w Łękach. Bezpieczeństwo to jeden z głównych priorytetów władz gminy.

Prezes Kwaśniak podziękował organizatorom zawodów oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ich przygotowania. Licznie zgromadzoną publiczność zaprosił na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się na stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku w najbliższą niedzielę, 24 września. Wystartuje w nich ponad 20 najlepszych jednostek z całego powiatu brzeskiego. Początek zawodów o godz. 12:00.

Powiązane artykuły

Back to top button