Aktualności

Nabory wniosków o przyznanie dofinansowania

Od 31 stycznia do 17 lutego Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy z programu LEADER. Z refundacji na realizację swoich projektów mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz placówki planujące rozbudowę lub modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. To już jedne z ostatnich okazji, by w bieżącym okresie programowania skorzystać z pomocy środków unijnych, rozdzielanych za pośrednictwem „Kwartetu”, który obejmuje swym działaniem mieszkańców czterech gmin: Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów…    

 

85 tys. zł na miejsce pracy

– By otrzymać pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej należy utworzyć co najmniej jedno nowe miejsce pracy i utrzymać go przez okres trzech lat od momentu otrzymania dofinansowania – informują pracownicy Biura LGD. – Warto też wiedzieć, że pomoc uzyskuje się w formie refundacji wynoszącej do 50 procent wartości projektu, a kryteria przyznania pomocy w „Kwartecie” określają wysokość dofinansowania na jedno miejsce pracy, które wynosi 85 tysięcy złotych. Do rozdysponowania jest tym razem ponad 1,6 miliona złotych, a maksymalna wysokość pomocy została ustalona na poziomie nieco ponad 136 tysięcy złotych. Można więc zakładać, że jeśli złożone wnioski będą poprawnie przygotowane i złożone w naszej siedzibie w Warysiu w terminie, to pomoc uzyska co najmniej 12 przedsiębiorców…

 

Przede wszystkim dobrze przygotowany wniosek

Dobrze przygotowane wnioski o przyznanie pomocy gwarantują, że przejdą one pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie zostaną dobrze ocenione według lokalnych kryteriów wyboru. Punkty otrzymuje się m.in. za wyższy od minimalnego wkład własny w realizację projektu, innowacyjność, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku, a także rozwijanie działalności gospodarczej w zawodach określonych przez Stowarzyszenie jako deficytowe. Na liście tej znajdują się następujace profesje: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta. W wyniku przeprowadzonej przez Radę Stowarzyszenia oceny ustala się listę rankingową złożonych wniosków.

Następnym etapem weryfikacji jest sprawdzenie wniosku pod kątem merytorycznym, którego dokonują pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Niestety, procedury te mogą trwać nawet pół roku od momentu złożenia wniosku – przestrzegają pracownicy „Kwartetu”. – To istotne, bo dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do realizacji projektu. Warto jednak wykazać się cierpliwością i determinacją, bo w następnych okresach programowania najprawdopodobniej w tak korzystnej formie nie będzie możliwe uzyskanie pomocy finansowej ze środków unijnych – dodają i deklarują pomoc, udzielając indywidualnego doradztwa w przygotowywaniu wniosków.

 

Poprawić infrastrukturę

W tym samym terminie, czyli w dniach od 31 stycznia do 17 lutego, „Kwartet” – w związku z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych środków – ogłosił nabór wniosków dedykowany głównie samorządom gminnym oraz stowarzyszeniom z zakresu dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Limit dostępnych środków wynosi nieco ponad 206 tysięcy złotych, a maksymalna pomoc na realizację jednego wskaźnika nie może przekroczyć 51 597 złotych. W przypadku tego naboru wysokość pomocy jest zróżnicowana i w zależności od statusu wnioskodawcy wynosi maksymalnie: dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63%; organizacji pozarządowych – 80%; podmiotów wykonujacych działalność gospodarczą oraz innych – 70%.

Rada ocenia wnioski pod kątem m.in. wysokości wkładu własnego w realizowaną operację, innowacyjności czy realizacji projektu w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tysiecy osób. Ponadto punkty można otrzymać również za posiadane doświadczenie w realizacji projektów z udziałem funduszy unijnych, a także włączenie się do administrowanego przez Stowarzyszenie systemu EDU-INFO.

 

Ostatnie granty

Jeśli zaplanowane do rozdysponowania środki na pomoc dla przedsiębiorców oraz na projekty związane z poprawą infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej zostaną w najbliższych naborach wyczerpane, w bieżącym okresie programowania „Kwartet” nie będzie już ogłaszał kolejnych konkursów. Na sfinansowanie realizacji mniejszych zadań, tzw. grantów, mogą natomiast liczyć ci wszyscy, którzy planują doposażyć podmioty, działajace w sferze kultury oraz organizujący wydarzenia promujące obszar Przedgórza. Ponadto zaplanowana jest realizacja projektu grantowego, polegającego na rozbudowie systemu EDU-INFO. Najprawdopodobniej ogłoszenie naborów w tych zakresach i wybór grantobiorców nastąpi jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku.

(pr)

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button