Aktualności

Nowe samochody dla OSP

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego Polski, w tym naszego regionu. Trudno sobie wyobrazić nasze życie, gdyby nie stała gotowość strażaków OSP do niesienia pomocy, kiedy pojawia się żywioł ognia, dochodzi do wypadków komunikacyjnych, katastrof, czy klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważnym elementem aktywności samorządu województwa jest nieustanne wspieranie jednostek OSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu czy nowych samochodów.

W środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie 47 samochodów dla jednostek OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”, w którym wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz radni województwa: Stanisław Bisztyga, Piotr Dziurdzia i Tomasz Urynowicz. 

Zakup pojazdów został współfinansowany w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Nowe samochody w powiecie brzeskim otrzymali:

Gmina Gnojnik – OSP Biesiadki
Gmina Dębno – OSP Perła
Gmina Brzesko – OSP Wokowice
Gmina Szczurowa – OSP Strzelce Wielkie

Powiązane artykuły

Back to top button