Aktualności

Nowy sprzęt dla klubów sportowych

W dniu 22 grudnia br., w Budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego wręczono sprzęt sportowy zakupiony przez Gminę Borzęcin w ramach dotacji pozyskanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości trzem klubom sportowym z terenu gminy Borzęcin: Sokołowi Borzęcin, Błękitnym Przyborów i Iskrze Łęki. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 15 tysięcy złotych kluby wzbogaciły się o niezbędny sprzęt i profesjonalną odzież sportową.

Gmina Borzęcin złożyła do Ministerstwa Sprawiedliwości trzy wnioski i każdy z nich uzyskał akceptację i dofinansowanie maksymalną wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 5 tysięcy złotych. Sprzęt sportowy został zakupiony zgodnie ze zgłoszonym przez kluby zapotrzebowaniem.

 – Dla stowarzyszenia Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego prowadzącego klub sportowy Sokół Borzęcin zakupiono 6 szt. piłek nożnych, 2 szt. piłek siatkowych, 2 szt. piłek koszykowych, 26 kompletów strojów sportowych oraz 3 pary rękawic bramkarskich. Dla stowarzyszenia Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości w Przyborowie zakupiono 6 szt. piłek nożnych, 16 kompletów strojów sportowych, 10 par obuwia sportowego oraz 3 pary rękawic bramkarskich. Natomiast dla Klubu Sportowego „ISKRA” Łęki zakupiono 18 kompletów strojów sportowych oraz 10 par obuwia – informuje Joanna Żurek, inspektor ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Dofinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości kluby prowadzą zajęcia sportowe, których głównym celem jest podniesienie poziomu sportowego, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Uczestniczą w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponadlokalnej. Organizują turnieje, zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne. Zakupiony asortyment w znacznym stopniu uzupełnia braki sprzętowe w klubach i zwiększa komfort uprawiania sportu.

Dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości za to wsparcie. Dzisiaj, dla klubów sportowych, przy ciągle rosnących kosztach, każda dotacja z zewnątrz ma niebagatelne znaczenie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka, który doskonale rozumie potrzeby klubów sportowych i wspiera w swojej działalności poselskiej szczególnie te, które funkcjonują na terenach wiejskich. Dziękuję za dotychczasową współpracę i rekomendację złożonych przez gminę Borzęcin wniosków – podkreśla wójt Kwaśniak.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości odzież i obuwie sportowe zostały opatrzone logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczone klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Okolicznościowe spotkanie było również okazją do podziękowania prezesom klubów sportowych za bezinteresowną, społeczną pracę oraz złożenia świąteczno-noworocznych życzeń.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button