Aktualności

Ruszyły konkursy na realizację zadań własnych gminy Borzęcin

200 tysięcy złotych wyda gmina Borzęcin na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. To kwota o 33% wyższa niż w 2012 roku. Przed kilkoma dniami ogłoszono otwarty konkurs ofert, w którym o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Borzęcin. Dodatkowo podmioty te mogą ubiegać się o dotację na organizację imprez sportowo rekreacyjnych – pula 10 tysięcy złotych oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – pula 28 tysięcy złotych. Termin składania ofert upływa 4 lutego o godz. 17:00.

Na terenie gminy Borzęcin funkcjonuje 6 klubów sportowych: Sokół Borzęcin, Iskra Łęki, Victoria Bielcza, LKS Przyborów, Dolanka Borzęcin Dolny oraz Futsal GRYF Borzęcin. W ramach prowadzonej przez kluby działalności funkcjonują 4 drużyny piłkarskie seniorów, 5 drużyn piłkarskich juniorów, oraz 4 drużyny piłkarskie trampkarzy. Drużyny te uczestniczą w rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek ligowych TOZPN. GRYF Borzęcin prowadzi drużynę futsalu występującą w brzeskiej I lidze.

Wymienione kluby zrzeszają blisko 320 zawodników. Warto wspomnieć, że w strukturach klubu Victoria Bielcza działa koło strzeleckie, którego zawodnicy odnoszą liczne sukcesy na turniejach wojewódzkich. Niebawem, bo od 1 lutego w Borzęcinie ruszy sekcja MMA, prowadzona przez najlepszy klub w Polsce, Fightman Bochnia.

Z roku na rok, gmina Borzęcin przeznacza coraz większe środki na kulturę fizyczną i sport, aby rozwijać młode talenty oraz umożliwiać zainteresowanym regularnym uprawianiem dyscyplin wszechstronny rozwój sportowy. W roku 2011 była to kwota 120 tysięcy złotych, rok później 150 tysięcy złotych, a w bieżącym roku jest to kwota 200 tysięcy złotych – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Powodem do satysfakcji jest coraz większe zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnym wypoczynkiem oraz powstające nowe sekcje sportowe. Wpisuje się to doskonale w politykę rozwoju gminy.

Na terenie liczącej 8,5 tysiąca mieszkańców gminy Borzęcin funkcjonuje 5 boisk sportowych z trawy naturalnej, 4 boiska piłkarskie o nawierzchni sztucznej, 6 boisk wielofunkcyjnych do uprawiania koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, z funkcją kortu tenisowego, 2 boiska do piłki plażowej, 3 hale sportowe, w tym jedna, w Borzęcinie o wymiarach olimpijskich 24×44, profesjonalna siłownia, 3 siłownie zewnętrzne „outdoor fitness” oraz zaplecze lekkoatletyczne z czterotorową bieżnią. Niebawem uruchomione zostaną w Borzęcinie sale do uprawiania sportów walki. Piłkarskie drużyny sportowe seniorów klasyfikowane są: w V lidze – Sokół Borzęcin, w „A” klasie – Iskra Łęki i Victoria Bielcza oraz w klasie „B” – LKS Przyborów. W środowisku sportowym spodziewane są awanse do wyższych klas rozgrywek.

Powiązane artykuły

Back to top button