Aktualności

Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w Iwkowej

Wójt Gminy Iwkowa podpisał umowę na wykonie remontu i odbudowę 5 dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy z MSW na likwidację skutków powodzi. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” Spółka Akcyjna, z Bochni. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg gminnych:

    Dobrociesz Granice
    Porąbka Iwkowska Motakówka
    Iwkowa – Kąciny – Wytrzyszczka
    Iwkowa – Połom Mały
    Iwkowa – Piekarnia

Wartość wykonania remontów w/w dróg wynosi 914 639,47 zł

UG IWKOWA

Powiązane artykuły

Back to top button