Aktualności

Odbudowano drogę gminną w Przyborowie

Blisko 140 tysięcy złotych kosztowały prace związane z odbudową drogi przy „Przy boisku” w Przyborowie. Przed kilkoma dniami wykonawca zakończył realizację zadania, dzięki któremu mieszkańcy mogą komfortowo dojechać do swoich domostw. Przyborowska droga znacznie ucierpiała w trakcie powodzi i intensywnych opadów deszczu w 2010 roku. Interwencja gminy w zakresie jej odbudowy była konieczna. Dzięki pozyskaniu środków finansowych z promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na usuwanie skutków powodzi stała się faktem. – Prace prowadzone były na odcinku 410 metrów i polegały na przebudowie przepustów, poszerzeniu poboczy oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej – tłumaczy Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Dzięki ich realizacji, przywrócono stan techniczny jezdni umożliwiający komfortowy przejazd. Droga „Przy boisku” jest ważnym szlakiem komunikacyjnym w Przyborowie. W jej ciągu zlokalizowane jest boisko sportowe LKS-u Przyborów, a w przyszłości otwarty zostanie, będący w trakcie budowy, kompleks rekreacyjno – sportowy w tej miejscowości.

Powiązane artykuły

Back to top button