Aktualności

Pierwsze kroki w programie eTwinning Zespołu Szkół w Bielczy

 

Program eTwinning to współpraca szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Oferuje wsparcie i narzędzia, dzięki którym uczniowie i nauczyciele mogą z inną szkołą europejską w prosty sposób realizować projekty edukacyjne z różnych dziedzin zgodnie z programem nauczania. Bezpieczna i bezpłatna platforma pozwala na nawiązywanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami. Nauczyciele Zespołu Szkół w Bielczy uznali, że rozwój kompetencji informatycznych i językowych, umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia, postawa otwartości i tolerancji przyniesie wymierne korzyści dla uczniów i jest właściwą drogą rozwoju szkoły. Niezwykle ważne są wszelkie inicjatywy wspierające zdobywanie i stałe doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych w atrakcyjnej formule.         Uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli: Renaty Wody, Katarzyny Chamioło, Lidii Latocha realizują projekt pt. „Literacka zabawa ze słowem”.  

Zadaniem uczniów jest stworzenie wspólnego opowiadania wokół problemu odrzucenia społecznego. Każdy z partnerów projektu jest redaktorem opowiadania, które pisane jest etapami. Jedna grupa tworzy początek historii i wysyła go uczniom ze szkoły partnerskiej, których zadaniem jest z kolei dopisanie następnej części opowiadania i odesłanie jej z powrotem do partnerów, którzy znów tworzą kolejną część. Do opowiadania zostanie wykonana ilustracja graficzna przez szkoły partnerskie. Ostatnim etapem będzie wydanie e-booka po wcześniejszym przeprowadzeniu konkursu na okładkę i tytuł.

            Jesteśmy przekonani, że u bieleckich uczniów współdziałających z rówieśnikami ze szkół partnerskich wzrośnie poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.

Projekt udowadnia, że młodzież, często uważana za pasywną, posiada ogromne pokłady wyobraźni twórczej i indywidualnej inicjatywy, jeżeli postawi się przed nią oryginalne, stanowiące wyzwanie zadania do wykonania.

W nowoczesnej edukacji należy zwracać uwagę na stawianie ucznia w centrum procesu edukacyjnego, wychodząc przez to poza tradycyjne schematy nauczania. ETwinning daje takie możliwości bez angażowania dużych środków finansowych.

            Nie ukrywamy, że naszym celem jest prowadzenie projektów edukacyjnych z zagranicznymi partnerami tzw. eTwinnerami. Jesteśmy na dobrej drodze. 

Renata Woda

dyrektor szkoły

Powiązane artykuły

Back to top button