Aktualności

NA PEWNO MOGĄ WIĘCEJ!

Rozłożony na trzy lata program społeczny „Czas na aktywność w gminie Borzęcin” już przyniósł wymierny efekt. – Zajęcia merytoryczne sprawdziły się. Kilkanaście osób się usamodzielniło i nie korzysta już z pomocy społecznej – podkreśla koordynator przedsięwzięcia Adam Kwaśniak. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznego w Borzęcinie zakładał przeprowadzenie cyklu zajęć, które sprawią, iż długotrwale bezrobotne osoby uwierzą w siebie, a dzięki temu zaczną aktywnie poszukiwać pracy. W dobiegającym końca kolejnym etapie programu wzięło udział 20 osób, które podzielono na dwie grupy. Pracownicy GOPS szczególną uwagę zwrócili na kobiety wychowujące dzieci. – Najwięcej zyskały panie dzięki warsztatom psychologicznym i spotkaniom z doradcą zawodowym – podkreśla kierownik Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Brzesku Bogdan Wzorek, koordynator ds. szkoleń. – Ten projekt zmusił je do wyjścia z domu, do otwarcia się. Żyły przecież w przekonaniu „nic mi się nie uda”, „tylko dom i dzieci”. Teraz wiedzą, że obowiązki domowe można dzielić z prac. Warsztaty zmierzały do wzmacniania poczucia własnej wartości uczestników. Były wśród nich osoby z wykształceniem średnim, ale również takie, które miały za sobą jedynie ukończoną podstawówkę.

28 grudnia uczestnicy dotychczasowych edycji projektu spotkali się w Borzęcinie. – Zaprosiliśmy również osoby, które już znalazły pracę – zaznacza Adam Kwaśniak. – Rozmawialiśmy o ewentualnych modyfikacjach projektu, o tym, czego jeszcze brakuje, by był on skuteczniejszy. Jednak wszystkie uczestniczki były w pełni zadowolone – podkreśla. Podobnego zdania jest Danuta Rogóż, kierownik OPS: – Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach. Czuli, że to ich szansa – twierdzi. – Uważam, że inne osoby w trudnej sytuacji także powinny szukać możliwości udziału w kolejnej edycji programu. Efekty są optymistyczne. Uczestnicy nabrali poczucia własnej wartości, mają świadomość, że coś umieją, że mogą zmieniać i poszerzać kwalifikacje.

Powiązane artykuły

Back to top button