Aktualności

Plany Starostwa na 2014 rok

  na zdjęciu: Starosta Brzeski – Andrzej Potępa oraz jego Zastępca – Ryszard Ożóg.

 

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy, który przedstawił plan inwestycji na rok 2014.

Przygotowaliśmy szereg programów, które mają szansę otrzymać dotacje ze źródeł zewnętrznych. Zostały one oparte na współdziałaniu gmin powiatu ale także na szerszej współpracy subregionalnej, która jest wysoko ceniona przy wyborze projektów unijnych. Nie możemy zaprzepaścić szans jakie dają kolejne transze unijnych dotacji na lata 2014-2020.” – mówił starosta rozpoczynając.

Za niewątpliwy sukces należy uznać rozpoczęcie budowy docelowego zjazdu z autostrady, do którego została zobligowana Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, dokumentem który posiada Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Dużym przedsięwzięciem będzie rozpoczęcie budowy nowych siedzib Policji i Straży Pożarnej, obok szpitala, na działkach przekazanych przez Powiat. Policja uzyskała już stosowne pozwolenia. Starostwo zabezpieczyło sumę 700 tyś. na wybudowanie, w miejscu starego dojazdu do szpitala szerokiej czteropasmowej jezdni, połączonej z krajową „czwórką” światłami regulowanymi przez mieszczące się tam w przyszłości służby. „To oznacza, ze wyjeżdzająca karetka, będzie mogła czerwonym światłem wymusić pierwszeństwo wyjazdu na drogę krajową, co w praktyce oznacza szybkie i bezkolizyjne włączenie się do ruchu” – wyjaśnia Starosta.

Powiat Brzeski jest liderem programu „Subregionalna Infrastruktura Transportowa” do którego udziału zaprosił samorządowców z powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego. Zadaniem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu połączeń pomiędzy Subregionem Tarnowskim a Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. W ramach przedsięwzięcia powstanie sieć przystanków, chodników, parkingów oraz 57 kilometrów dróg przez trzy powiaty z mostem na Dunajcu. Trasa będzie biegła przez Iwkową-Czchów-Borzęcin-Radłów-Siedliszowice-Gręboszów, łącząc się z nowym szlakiem komunikacyjnym w Borusowej.

Powiat nadal będzie inwestował w komunikację. Jedną z większych inwestycji w tym zakresie będzie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1404K Dębno – Melsztyn km. 0+ 016 do km. 10+555,nr 1438K Łoniowa – Zawada Uszewska km. 0+000 do km 1+833, nr 1441K Złota przez wieś km. 0+000 do km. 0+016 wraz z budową chodników w ciągu drogi nr 1404K.” o wartości 4 530 972,53 zł. Wkład własny powiatu to 2 265 972,53 zł w tym udział Gminy Dębno – 650 000 zł. Wnioskowana dotacja – 2 265 000 zł. W ramach zadania powstaną zatoki autobusowe, chodniki, 2 mosty, rondo w Żerkowie i oświetlenie, na ponad 12-sto km. odcinku.

Remontowane będą drogi ze środków na usuwanie skutków powodzi. Wnioskiem do Wojewody zostały objęte drogi w Woli Przemykowskiej, Okocimiu, Wrzępii, Iwkowej i Dołędze. Łącznie wniosek obejmuje 5 845 mb dróg , na kwotę 1 540 000 zł.

W ramach inicjatyw samorządowych we wszystkich 7 gminach wchodzących w skład powiatu będzie realizowana budowa i remonty chodników w proporcji 50 : 50 wg. złożonych wniosków na łączną kwotę 1 600 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku szczyci się najlepsza geodezją, posiadającą elektroniczny system map. Jednostka ta wykonuje dużą ilość scaleń gruntu, co poprawia funkcjonalność rozmieszczenia oraz trwałą stabilizację nowych granic dziełek ewidencyjnych, zachowując dostosowanie ich przebiegu do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu.

Mimo iż scalenia są finansowane w 100% ze środków publicznych, nie jest to prostą sprawą i może ciągnąć się latami. W tej chwili na ukończeniu jest scalanie blisko 200 hektarów gruntu w Baczkowie, które pozwoli na budowę sieci dróg dojazdowych o nawierzchni żwirowej.

Powiat, w odróżnieniu od innych samorządów, mimo niżu demograficznego i coraz mniejszej ilości uczniów, nie dopłaca do funkcjonowania szkół. To bardzo ważne, ponieważ budżet oświaty stanowi blisko połowę całego budżetu powiatu. Ale z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych, które zasilają powiatową edukację. Powiat Brzeski skutecznie aplikuje po środki europejskie realizując coraz to nowe projekty przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. W ciągu ostatnich trzech lat do powiatowych szkół trafiło ponad 11 milionów złotych pozabudżetowych pieniędzy.

Z mniejszych inwestycji Starostwo Powiatowe planuje wreszcie wybudować windę w swoim budynku, oczywiście będzie to musiało być współfinansowane także przez Miasto, jako współwłaściciela budynku. Starosta liczy na dotację z PFORN (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), która może stanowić 40 % całego zadania. Winda według przygotowanych już planów, będzie umieszczona na środku ściany od strony Gimnazjum nr 1, wchodząc bezpośrednio na korytarz budynku.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button