Aktualności

Podsumowanie pracy brzeskich policjantów za 2014 rok

W dniu 3 lutego 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku odbyła się doroczna, uroczysta narada, podsumowująca działalność brzeskich stróżów prawa w minionym roku. W naradzie uczestniczył Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Jacek Fabisiak, a także zaproszeni goście – przedstawiciele samorządu: Starosta i Wicestarosta Brzeski oraz Burmistrzowie i Wójtowie wszystkich gmin z terenu powiatu.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Brzesku, insp. Roman Gurgul, omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w ubiegłym roku, w odniesieniu m.in. do przestępczości kryminalnej i ogólnej oraz zagrożeń w ruchu drogowym. Wskaźniki wykrywalności, uzyskiwane przez brzeską jednostkę, lokują ją w ścisłej czołówce komend Policji w Małopolsce. Mówiąc o działalności prewencyjnej i profilaktycznej Policji komendant podkreślił, że brzescy policjanci nie zamykają się jedynie w sferze służbowej, ale starają się działać – z sukcesami – na innych polach. Brzescy mundurowi są aktywnymi krwiodawcami (prężnie działa koło Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji), osiągają sukcesy sportowe, zarówno w wymiarze wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.

Występując w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Jacek Fabisiak w uroczysty sposób przekazał na ręce Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy, podziękowania za szczególne wspieranie brzeskiej jednostki. Słowa podziękowania skierował także do obecnych na spotkaniu wójtów i burmistrzów, aktywnie wspierających brzeskich stróżów prawa. To m.in. dzięki nim w 2014 r. na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Brzesku zakupiono 5 nowych radiowozów (ilość ta była jedną z najwyższych w województwie). Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Brzesku otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dodatkowo 2 nieoznakowane pojazdy dla służb kryminalnych.

Starosta Brzeski Andrzej Potępa podkreślił, że samorząd powiatowy i gminny od wielu lat mówi wspólnym głosem w kwestii bezpieczeństwa publicznego i wspierania Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Rozumiejąc potrzeby Policji aktywnie uczestniczącej w życiu społecznym samorządy pozytywnie odpowiadają na wnioski o wsparcie mundurowych. Andrzej Potępa docenił pracę brzeskich policjantów w ubiegłym roku, konkludując, że pozytywna ocena funkcjonariuszy przeniosła się na grunt pozasłużbowy: w ubiegłorocznych wyborach samorządowych kilku policjantów zostało wybranych radnymi, zarówno w powiecie, jak i gminach. Kończąc swe wystąpienie Starosta wskazał, że ukoronowaniem różnych form wspierania brzeskiej Policji byłoby pozytywne sfinalizowanie budowy nowej siedziby brzeskich stróżów prawa, o co wciąż trwają starania.

Nadkom. Jarosław Dudek

 Policja :: podsumowała rok 2014

 Policja :: podsumowała rok 2014

 Policja :: podsumowała rok 2014

 Policja :: podsumowała rok 2014

 Policja :: podsumowała rok 2014

 

 

 

 


Powiązane artykuły

Back to top button