Aktualności

Ponad 40 milionów na inwestycje, czyli gmina Borzęcin po połowie kadencji

W ciągu dwóch lat obecnej kadencji samorządu (do końca 2012 roku), licząca niespełna 8,5 tysiąca mieszkańców Gmina Borzęcin przeznaczyła na inwestycje, czyli rozwój 40 milionów 173 tysiące 304 złote. W przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi to niebagatelną kwotę 4 tysięcy 748 złotych. Ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i unijnych samorząd pozyskał w tym czasie blisko 22 miliony złotych. Wydatki majątkowe budżetu stanowiły około 50 % wydatków budżetu ogółem.

Na terenie gminy Borzęcin funkcjonują 3 Zespoły Szkół, 2 samodzielne Szkoły Podstawowe, 4 przedszkola, centra kulturalne i świetlice w każdej miejscowości. Zainteresowani uprawianiem dyscyplin sportowych mają do dyspozycji 3 hale sportowe, w tym jedną o wymiarach olimpijskich 24×44, 5 boisk piłkarskich z naturalnej trawy, 4 boiska piłkarskie o nawierzchni sztucznej, 6 boisk wielofunkcyjnych z poliuretanu do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej z funkcją kortów tenisowych, zaplecze lekkoatletyczne, siłownię wewnętrzną oraz 3 siłownie zewnętrzne.

Oprócz bogatej oferty zajęć kulturalnych i sportowych funkcjonuje m.in. profesjonalna szkółka piłkarska „Sokole Orliki” dla najmłodszych, szkółka mieszanych sztuk walki MMA, szkółka tańca towarzyskiego Doroty Thomas.

Dynamika rozwoju sprawia, że gminę chętnie odwiedzają inwestorzy. W 2012 roku gmina zbyła ponad 7 ha gruntu pod działalność przemysłową na wydzielonym terenie w Borzęcinie – Borku. Na zainteresowanych inwestorów czeka kolejne 14 hektarów, po atrakcyjnych cenach w wyżej wymienionej lokalizacji.

Intensywnie również, rozwija się budownictwo jednorodzinne. W ofercie gminy Borzęcin na 2013 rok znajdziemy atrakcyjne działki budowlane na osiedlach w Borzęcinie, Przyborowie i Łękach.

Ważniejsze wydatki inwestycyjne budżetu gminy Borzęcin w 2012 roku przedstawiają się następująco:

 • Wydatki na modernizację oraz odbudowę dróg i mostów – kwota 6 mln zł., w tym m.in. odbudowa dróg gminnych, mostu na rzece Uszwica w Borzęcinie, modernizacja dróg dojazdowych do pól, przebudowa przepustów, wykonanie map oraz dokumentacji projektowej budowy nowych dróg.
 • Zrealizowano projekt pn. „Przebudowa i budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Borzęcin”, w ramach którego przebudowano obiekt sportowy Sokoła w Borzęcinie – Borku oraz wybudowano nowe obiekty sportowe przy Zespołach Szkół w Przyborowie i w Bielczy. Wartość całkowita projektu zamknęła się kwotą blisko 5,10 mln zł, a nakłady poniesione w 2012 roku to kwota 2,75 mln zł. W ramach zrealizowanych prac wykonano boisko piłkarskie z trawy naturalnej, 3 boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej, 3 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, w tym z funkcją do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i kortów tenisowych, boisko do siatkówki plażowej, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię skoku w dal, budynek socjalny z amfiteatrem, trybunę zewnętrzną, wiaty dla zawodników, oświetlenia boisk i terenu, 2 siłownie zewnętrzne typu „outdoor fitness”, ogrodzenia obiektów, piłkochwyty, chodniki i parkingi. Obiekty wyposażono w sprzęt sportowy i elementy małej architektury.
 • Zakończono I etap budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy stadionie LZS w Przyborowie. W ramach realizowanych prac wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, trybunę dla boiska piłkarskiego, wielofunkcyjny plac zabaw, ogrodzenie, parking i chodniki oraz urządzenie terenu. Na realizację inwestycji w roku 2012 wydano 631 tys. zł. Całkowita wartość zadania to 645 tys. zł.
 • Wykonano remont murawy trawiastej boisk LZS w Przyborowie i Victorii w Bielczy. Wydatki poniesione w roku 2012 to kwota 100 tys. zł., przy całkowitej wartości robót w wysokości 225 tys. zł.
 • Zakończono realizację zadania pn:. „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla miejscowości Przyborów.” W ramach inwestycji wybudowano 31,5 km sieci wodociągowej i 340 przyłączy. Łączny koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 3 mln 673 tys. zł. W roku 2012 wydano 558 tys. 962 zł. Zrealizowano również budowę blisko 3 kilometrowego łącznika sieci w miejscowościach Borzęcin i Bielcza. Koszt zadania to 229 tys. 663 zł.
 • Trwa budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W roku 2012 zakończono realizację stanu surowego zamkniętego obiektu. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na realizację II etapu budowy, polegającego na pracach wykończeniowych, do zakończenia inwestycji włącznie. W ramach projektu powstanie dom pomocy społecznej na 110 miejsc opieki całodobowej oraz ośrodek świadczący usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne. Wartość prac szacowana jest na kwotę ok. 12 mln zł. Samo Centrum ruszy początkiem 2015 roku. Zatrudnienie w obiekcie znajdzie blisko 40 osób. Wartość nakładów poniesionych w 2012 roku na realizację zadania to 2 mln 629 tys. zł.
 • Trwa realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin”. W ramach jego realizacji wybudowano 11 masztów przesyłowych internetu radiowego oraz zakupiono 161 zestawów komputerowych, z których 150 przekazano nieodpłatnie rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do sieci. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 mln 215 tys. zł, a wydatki poniesione w 2012 roku to 1 mln 240 tys. zł. Ponadto od ubiegłego roku Gmina Borzęcin świadczy bezpłatne usługi internetowe dla swoich mieszkańców.
 • Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi”. W 2012 roku zakończono prace budowlane. W obiekcie wygospodarowano pomieszczenia dla remizy OSP, biblioteki, ośrodka kultury, urządzono salę konsumpcyjną z zapleczem kuchennym oraz salę taneczną. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą 2 mln 512 tys. zł, a w roku 2012 na inwestycję wydano 1 mln 612 tys. zł.
 • Zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcją placu zabaw”. Wykonano drogi dojazdowe i parkingi, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie z muru kamiennego oraz paneli ogrodzeniowych, nasady zieleni, oświetlenie terenu. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 406 tys. zł.
 • Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego w Borzęcinie” – przystanek autobusowy. Koszt realizacji zadania to kwota 157 tys. zł.
 • Wykonano prace budowlane na zadaniach „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Łękach” oraz „Termomodernizacja przedszkola w Bielczy”. Wartość nakładów poniesionych w 2012 roku to 345 tys. zł.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zakończył realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie na terenie Gminy Borzęcin obiektu Gminnego Ośrodka Kultury”. Wykonano roboty remontowe w piwnicach Domu Ludowego oraz doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt. Koszt realizacji zadania w 2012 roku to 437 tys. zł., a całkowita wartość projektu to kwota 652 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy Borzęcin na 2012 rok zamknęły się kwotą 17 mln 609 tys. zł. Prace na terenie gminy realizował również samorząd powiatu, województwa, głównie na administrowanych drogach oraz MZMiUW w Krakowie na administrowanych rzekach i potokach oraz obwałowaniach. Koszty realizowanych przez inne jednostki prac to kwota ponad 6 milionów złotych.

W 2012 roku Gmina Borzęcin została laureatem prestiżowego Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita. Sklasyfikowano ją najwyższym miejscu w regionie tarnowskim, 17 miejscu w Polsce, trzecim po Zabierzowie i Zielonkach w Małopolsce na 1 571 gmin wiejskich w kraju. Bazując na danych Ministerstwa Finansów gminie przyznano jedną z najwyższych punktacji za sytuację finansową i zarządzanie w Polsce. W kategorii gmin wiejskich w „Złotej Setce” samorządów z regionu tarnowskiego (byłe województwo tarnowskie) znalazły się jeszcze: Łapanów – 40 miejsce, Szczurowa – 50 miejsce, Wierzchosławice – 62 miejsce, Gnojnik – 71 miejsce i Trzciana – 75.

Gminę Borzęcin sklasyfikowano również wysoko w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. W kategorii gmin wiejskich zajęła 4 miejsce w kraju.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button