Aktualności

Ponad 50% Polaków nie stać na zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Fundacji „Wawel z Rodziną” wynika, że do najczęściej wybieranych dla dzieci zajęć dodatkowych należą języki obce – na te przedmioty decyduje się ponad 35% rodziców. Kolejnymi chętnie wybieranymi zajęciami są te, związane z aktywnością ruchową – wskazało tak prawie 22% respondentów. Zaś niecałe 15% badanych chciałoby, aby ich dzieci dodatkowo uczestniczyły
w zajęciach kulturalnych, takich jak plastyka czy muzyka.

 

Wrześniowy powrót dzieci do szkoły to idealny moment, aby zastanowić się nad przyszłością najmłodszych. W tym czasie rodzice rozważają na jakie zajęcia warto zapisać dzieci, aby ułatwić im adaptację w dorosłym życiu, prawidłowy rozwój emocjonalny, czy też znalezienie pracy. Dodatkowe zajęcia nie są jedynie urozmaiceniem czasu wolnego dziecka. Służą przede wszystkim nawiązywaniu nowych relacji z osobami o podobnych zainteresowaniach, uczą funkcjonowania w grupie oraz pomagają w odkrywaniu swoich pasji.

 

Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Fundacji „Wawel z Rodziną” przeprowadził badanie dotyczące możliwości równego startu w dorosłość. Wyniki ankiet miały posłużyć do określenia obszarów, w jakich Fundacja będzie prowadziła działalność.

 

Przeszło 43% ankietowanych w województwie małopolskim uważa, że szkoła w niewielkim stopniu przygotowuje dzieci do wejścia w dorosłość. Szanse na poprawę tego stanu rzeczy respondenci widzą w zajęciach dodatkowych. Największym zainteresowaniem cieszą się języki obce. W dalszej kolejności znalazły się zajęcia sportowe oraz kulturalne jak muzyka, taniec czy plastyka. Sukcesy polskich sportowców czy tancerzy coraz bardziej przekonują rodziców do zachęcania dzieci do aktywności fizycznej. Niestety aż 50% badanych nie pośle swoich podopiecznych na dodatkowe zajęcia w tym roku szkolnym. Powodem jest brak funduszy.

 

– Kilka lat temu zdecydowaliśmy, że nie chcemy być darczyńcami, a tymi którzy dają wędkę, ponieważ uważamy, że dawanie pieniędzy rozleniwia. Poprzez finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, chcemy dać im możliwość rozwijania talentów – komentuje wyniki Tomasz Schimscheiner, prezes Fundacji „Wawel z Rodziną” i dodaje: Nie chcę mówić, że dajemy równy start dla wszystkich, ponieważ nie jest to możliwe. Myślę, że aby być lepszym od innych trzeba rozwijać przede wszystkim swoje mocne strony, a nie starać się niejako doganiać w tych dziedzinach, w których odstajemy. Z pomocy naszej Fundacji korzystają zarówno placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak i rodziny które chciałyby posyłać swoje dzieci na zajęcia dodatkowe, ale ich status materialny nie pozawala na to. Uważam, że dzieci są naszą przyszłością i naszym obowiązkiem jest zadbać o to by były odpowiednio przygotowanie na trudy dorosłego życia. Zachęcam do zgłaszania się do nas innych instytucji, które świadczą tego rodzaju pomoc.

 

 

***

Fundacja „Wawel z Rodziną” została powołana do życia w 2008 roku i jest kontynuacją działalności charytatywnej, prowadzonej przez firmę Wawel. Od samego początku z Fundacją związany jest krakowski aktor i filantrop Tomasz Schimscheiner, który objął funkcję Prezesa. W ramach swojej działalności dobroczynnej, Fundacja wspiera dzieci przebywające w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych oraz te z ubogich czy rozbitych rodzin. Opłaca najmłodszym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, próbując zapewnić wszystkim równy start w przyszłość. Ofiarowując przysłowiową „wędkę”, stara się zachęcić ich do rozwoju osobistego i spełniania własnych marzeń. Dodatkowo dwa razy do roku fundacja przekazuje z okazji Dnia Dziecka oraz Świąt Bożego Narodzenia ponad 12 ton słodyczy na akcje dla Domów Dziecka w całej Polsce.

Powiązane artykuły

Back to top button