Aktualności

Powstanie nowa droga

Gmina Borzęcin zamierza wybudować kolejną drogę gminną. W dniu 14 grudnia 2017 roku Starosta Brzeski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie”. To kolejny etap prac, którego celem jest wyprowadzenie transportu o wysokim tonażu poza ciągi dróg powiatowych i gminnych w zwartej zabudowie miejscowości oraz dozbrojenie terenu gminy w niezbędny dla rozwoju gospodarczego układ komunikacyjny.

Przebiegające przez gminę Borzęcin drogi, nie są przystosowane do transportu samochodów ciężarowych i ulegają systematycznej degradacji. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, a przede wszystkim mieszkańców podjęliśmy działania zmierzające do budowy nowych ciągów komunikacyjnych, które wyprowadzą ruch ciężki poza zwartą zabudowę miejscowości – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – W 2016 roku zakończyliśmy budowę drogi Borzęcin Łazy – Rudy Rysie, która skomunikowała tereny inwestycyjne w Borzęcinie – Borku z drogą wojewódzką 768 i wjazdem na autostradę. Teraz przyszedł czas na budowę kolejnego odcinka.

Projekt zakłada budowę drogi o długości 1555 metrów. Droga będzie przystosowana do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2×1 metr. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry plus obustronne opaski o szerokości 0,75 metra.

Koszt opracowania dokumentacji zamknął się kwotą 142 tysiące 65 złotych i został w 99% pokryty przez zainteresowanych przedsiębiorców. Wartość kosztorysowa planowanej inwestycji zamyka się kwotą 4 miliony 823 tysiące 315 złotych. Gmina Borzęcin zamierza sfinansować realizację zadania w ramach środków dotacyjnych funduszy Unii Europejskiej, przy udziale finansowym zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Powiązane artykuły

Back to top button