Aktualności

Policjanci z Brzeska wzięli udział w debacie społecznej z cyklu „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu odbyła się debata społeczna z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Tematem debaty były zjawiska zakłócające spokój i porządek publiczny w rejonie szkolnego boiska sportowego przy ul. Zielnej w Jasieniu, gm. Brzesko.

W debacie udział wzięli Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku – Józef Cierniak, Radny Rady Miejskiej w Brzesku – Leszek Klimek, Radny Rady Miejskiej w Brzesku a zarazem sołtys Jasienia – Zbigniew Łanocha,  Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Brzesku – podinsp. Jarosław Dudek, Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Brzesku – asp. szt. Marek Krawczyk, Specjalista Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego  a zarazem moderator debaty – asp. szt. Grzegorz Buczak, dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP
w Brzesku – mł.asp. Artur Wolsza, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu – Marzena Łanocha oraz mieszkańcy Jasienia.

Debatę rozpoczął i przywitał gości Naczelnik Wydziału Prewencji, który następnie przedstawił schemat organizacyjny brzeskiej jednostki i pełniących w niej służbę funkcjonariuszy poszczególnych pionów. Po czym omówił nowe formy zgłoszeń niebezpiecznych sytuacji, które każdy obywatel może zgłosić anonimowo za pośrednictwem Internetu: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz aplikacja Moja Komenda.

Następnie głos zabrał Kierownik Rewiru Dzielnicowych który opowiedział  jakie niebezpieczne zjawiska, mają miejsce od miesiąca czerwca 2021 r. na posesji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu, gm. Brzesko. W tym miejscu dochodzi do zakłóceń porządku, spożywania alkoholu czy palenia wyrobów tytoniowych. Brak jest również monitoringu, który znacząco mógłby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa rejonu boiska, szkoły zwłaszcza w sytuacji uszkodzeń mienia przez nieletnich mieszkańców bądź przyjezdnych.

Następnie głos w dyskusji zabrała Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jasieniu,
która zwróciła uwagę na to, że widocznymi efektami wizyt młodzieży w tym miejscu są pozostawione śmieci (puszki po piwie, opakowania po papierosach czy żywności typu fast food. Szczególne zagrożenie (np. dla bawiących się tam dzieci) może powodować szkło z rozbitych butelek. Zasygnalizowała również, że dzieci spędzają czas wolny na boisku szkolnym oraz w rejonie szkolnego parkingu pozostają bez opieki osób dorosłych nawet
do późnych godzin wieczornych.

Kolejnym prelegentem był sołtys Jasienia, który poinformował, że w Jasieniu brak jest odpowiedniego boiska sportowego przeznaczonego do bezpiecznej gry dla dzieci, oraz ogrodzenia, które zatrzymywało by piłki wewnątrz boiska. Nie ma odpowiedniej infrastruktury. W pobliżu znajduje się niebezpieczne przejście dla pieszych umiejscowione przy dużym zakręcie. Brak jest dla dzieci również innego miejsca gdzie mogłyby się gromadzić w celu spędzenia w inny sposób czasu wolnego. Zaproponował oddać do dyspozycji salę w Budynku OSP Jasień, z której dzieci, młodzież oraz osoby starsze mogły by korzystać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Radny Rady Miejskiej w Brzesku zaproponował inne, możliwe rozwiązania problemu – jak chociażby udostępnienie sali gimnastycznej szkoły na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, po lekcjach w czasie wolnym. Sugerował, że najlepiej będzie zatrudnić pracownika, który przejął by opiekę nad dziećmi i zorganizował by dla nich czas wolny a tym samym zadbał o ich bezpieczeństwo. Mógłby powstać odpowiedni regulamin, który regulował by kwestie zachowania dzieci na tym terenie.

Pani Monika Rożek reprezentująca rodziców dzieci z miejscowości Jasień zwróciła uwagę na to, że ich dzieci nie mają tak naprawdę gdzie się bawić, nie mają odpowiednio przystosowanego boiska, czy sali z której mogłyby korzystać. Stwierdziła, że to powinno być im zapewnione, by mogły aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny. Boisko, z którego korzystali do tej pory, nie ma odpowiednio wysokiego ogrodzenia lub piłkochwytów które uniemożliwiały by przedostanie się piłek na zewnątrz, w szczególności na posesję sąsiadów czy na ruchliwą drogę. Poza tym nie wszystkie dzieci grają w piłkę, niektóre chciałby mieć możliwość zagrania w tenisa stołowego, szachy, warcaby czy gry planszowe a gmina nie zapewniła jak dotąd takiego miejsca dla dzieci. Podobnie osoby starsze chciały by mieć możliwość zgromadzenia się by porozmawiać.

Następnie głos zabrali mieszkańcy Jasienia z którymi sąsiaduje boisko sportowe. Zwrócili w szczególności uwagę na to, że do ich ogródków często wpada piłka. którą młodzież gra na boisku. Żądania młodzieży odnośnie zwrotu piłki są często artykułowane w sposób agresywny i wulgarny, w szczególności gdy grający są pod wpływem alkoholu. Natomiast łapacz piłek, zamontowany nad częścią ogrodzenia boiska, jest w bardzo złym stanie technicznym i nie spełnia swojej roli. Mieszkańcy ci to osoby starsze. Często piłka wpada do ogrodu, nie ma też kto jej ciągle podawać. Dzieci przeskakują ogrodzenie by ją wydostać bez zgody właścicieli. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji i często proszą o interwencję policji.

Wszyscy z zaproszonych gości mieli możliwość wypowiedzenia się. Udało się wypracować wspólne wnioski, a wypełnione ankiety posłużą do diagnozy potrzeb społecznych oraz weryfikacji zrealizowanych w przyszłości planów.

Spotkanie odbyło się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu dzięki uprzejmości pani Dyrektor i zostało zorganizowane z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. W spotkaniu łącznie uczestniczyło 19 osób.

Określenie i zaplanowanie sposobów rozwiązania zdiagnozowanych podczas debaty problemów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi oraz zasobami i możliwościami podmiotów odpowiedzialnych w środowisku za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa było istotnym celem debaty.

Mamy nadzieje, że debata przyniesie pozytywne rezultaty w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i rozwiąże wieloletnie konflikty.

Powiązane artykuły

Back to top button