Dam Pracę

Praca dla studentów

Dodatkowy nabór do pracy wakacyjnej dla polskich studentów do Niemiec na sezon – lato 2016.

 

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

 –           studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r.;

 –           deklarują znajomość języka niemieckiego;

 –           deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji;

 –           nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają   odmowę).

 

 Na stronie WUP znajduje się informacja dot. naboru studentów – http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2015/12/informacje-o-pracy-wakacyjnej-w-niemczech-dla-studentow-lato-2016

 

Można też pobrać konieczne dokumenty:

 

1. Wzór podania – Bewerbung 2015.

 2. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę studentów – „Immatrikulationsbescheinigung”.  

 3. Informacja dla studentów zagranicznych – stan grudzień 2014 – „Ferienbeschäftigung In Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember 2014”.

 4. Wzór oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Wzór oświadczenia  dla studentów wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie,  zapoznania się oraz akceptację warunków  zatrudnienia zawartych w  informacji dla studentów.

  

Poprawnie wypełnione dokumenty studenci mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Zespole Zamiejscowym w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, I piętro, pok. 103 i 135 –  do 20 marca 2016 r.

 

Powiązane artykuły

Back to top button