Aktualności

Promocja albumu „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”

W niedzielę, 27 października br. w Borzęcinie zorganizowane zostało spotkanie promujące wydanie albumu pod tytułem „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”. Projekt zrealizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie przy wsparciu finansowym miejscowego Urzędu Gminy oraz dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader.

Stosowny wniosek złożyliśmy w 2012 roku do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, który został wysoko oceniony i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie została podpisana umowa na realizację zadania – mówi kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, autorka projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, osoby związane z realizacją projektu, przedstawiciele mediów, wielu mieszkańców gminy, jak również goście specjalni Jacek Pałkiewicz i Krzysztof Petek.

Uczestników spotkania powitała kierownik biblioteki Elżbieta Kwaśniewska. Przedstawiła cele projektu, którymi są promocja obszaru i ukazanie w sposób do tej pory nowy, czyli poprzez fotografię z lotu ptaka piękna naszej gminy, wzbogacenie bazy informacji turystycznej i integrowanie się społeczności lokalnej.

– Jest to już kolejna publikacja wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie po tece „Zabytki ziemi borzęcińskiej” i albumie „Gmina Borzęcin w obrazach”. Album „Gmina Borzęcin z lotu ptaka” przedstawia Borzęcin i miejscowości należące do gminy z innej perspektywy, z góry. Jest on próbą pokazania małej ojczyzny w sposób niedostępny na co dzień jego mieszkańcom. Świat widzimy jedynie we fragmentach, z nich dopiero staramy się ułożyć obraz całości. Zawarte w nim zdjęcia przedstawiają uchwycone w locie malownicze krajobrazy, zabytki, instytucje, budynki użyteczności publicznej oraz przepiękną niezwykle urokliwą codzienność, której nie zauważamy będąc w ciągłym „biegu”. W czasach, gdy nasza gmina tak szybko się rozwija, zachodzą tu duże zmiany, album jest bardzo ważną pozycją dokumentującą gminę Borzęcin – dzisiaj, nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się na przestrzeni ostatnich kilku dziesięciu lat. Publikacja ma na celu utrwalenie zmian, jakie zachodzą w naszej społeczności, a fotografie dokumentujące obecną rzeczywistość pozwolą w przyszłości na porównanie – powiedziała kierownik biblioteki Elżbieta Kwaśniewska.

Pierwszym etapem realizacji zadania było wykonanie zdjęć do albumu przez panów Daniela Kowalczyka i Macieja Mazura. Z dużej ilości zdjęć wybrane zostały te najważniejsze, prezentujące ważne i charakterystyczne miejsca dla danej wsi. Teksty i opisy zdjęć przygotował wójt gminy, Janusz Kwaśniak.

W trakcie spotkania promocyjnego, kierownik biblioteki przedstawiła prezentację multimedialną z wybranych fotografii charakterystycznych dla danej miejscowości.

Publikacja ta posłuży przyszłym pokoleniom jako źródło historyczne. Przypomni jak było, jak wyglądała gmina Borzęcin jeszcze parę lat temu – mówiła Elżbieta Kwaśniewska.

Następnie głos zabrał wójt gminy Janusz Kwaśniak.

Człowiek odwiecznie rozmyślał o lataniu. Pragnął oderwać się od ziemi, poczuć się wolnym niczym ptak, rozwinąć skrzydła i wzbijając się w niebo, dotknąć granicy swoich marzeń; marzeń, które z biegiem czasu stały się nie tylko rzeczywiste, ale i codzienne w wymiarze współczesnym. Dzisiaj są skutecznym elementem przemieszczania się, realizacji licznych pasji, podróży – mówił do zebranych wójt Kwaśniak. – Z góry lepiej widać. W spójnym obrazie horyzontu rysuje się obraz piękna natury i działalności człowieka. Obraz pełny, głęboki, rzeczywisty, jakże różny od tego widzianego z ziemi. Obraz dokładny… I właśnie ta dokładność podniebnego spojrzenia, stała się asumptem do powstania niezwykłej pozycji wydawniczej pod tytułem „Gmina Borzęcin z lotu ptaka”. Nie można bowiem lepiej oddać wyrazu wsi i jego bogactwa, jak z góry, kiedy to na jednej fotografii zobaczyć można jej charakter i to niejednokrotnie w szerokiej perspektywie rysujących się na widnokręgu kolejnych zabudowań, jezior, pól i lasów. Widok gminy Borzęcin z lotu ptaka fascynuje ‒ to układanka, która splata się w wielką kompozycję barwnych i tryskających zielenią pól uprawnych, błękitnych plam stawów rybnych i akwenów wodnych, zielonych kęp borów Bratucickiego i Wierzchosławicko – Radłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zabudowy wsi i przysiółków, oddających jej historyczny i współczesny charakter. Ciągnące się wzdłuż potoków i ulic sznury zabudowy drewnianej i murowanej, siatki dróg i rzek, zabytkowe kościoły i dwory, nowoczesne budynki szkół, centrów kulturalnych wsi, obiektów sportowo – rekreacyjnych, urzędów i firm oraz autostrada biegnąca południowym obrzeżem gminy, wzdłuż linii kolejowej z Krakowa do Tarnowa – to krajobraz, którego jesteśmy nieodłącznym elementem, to nasza codzienność, którą niejednokrotnie przemierzamy żyjąc tu i teraz.

Niniejszy album pozwala nam się zatrzymać, popatrzeć na wielopokoleniowy dorobek mieszkańców naszej gminy z innej perspektywy wizualnej, z góry, niejako „przeczytać” zawarte w wydawnictwie fotografie, które nie tylko obrazują zachodzące przemiany, ale też oddają ducha historii i czasu.

Wójt Kwaśniak komplementował podejmowaną do tej pory przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie działalność wydawniczą.

Nie byłoby tej pozycji bez zaangażowania kierownictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, które coraz odważniej dokumentuje borzęcińską, w ujęciu gminy rzeczywistość. To niezwykle ważne dla zachowania naszej tożsamości, utrwalenia lokalnej pamięci historycznej, edukacji obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego działania w tym zakresie, zasługują na szczególne uznanie – mówił gospodarz gminy, w trakcie swojego wystąpienia. Kończąc swoją wypowiedz zachęcał do lektury tego niecodziennego wydawnictwa.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, który po prezentacji multimedialnej albumu pogratulował nowo powstałych inwestycji i pięknych krajobrazów widocznych z podniebnej perspektywy.

Promocji albumu towarzyszyła wystawa prac wykonanych metodą szydełkową, przedstawiające całe życie Jezusa autorstwa Marii Zych z Mokrzysk. Są to dzieła jedyne w Polsce, a może i w świecie.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchać opowieści o różnych ciekawych miejscach na świecie i w Polsce, o podróżowaniu, a także niezwykłych przygodach znanego dziennikarza i podróżnika oraz autora wielu książek Jacka Pałkiewicza.

– Uszwica i Amazonka niewiele mają ze sobą wspólnego, podobnie jak Borzęcin z krainami eksplorowanymi przez podróżników. Istnieje jednak nić porozumienia między opowieścią zdjęć o miejscach nam najbliższych i narracją podróżnika o tym, co daleko. To fenomen ludzkiego spojrzenia, które z nici obrazów tka wielobarwny gobelin rzeczywistości, w której żyjemy – powiedziała, szukając spójności między Borzęcinem, a odległymi krajami Elżbieta Kwaśniewska.

Słowa podziękowania zostały skierowane do wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka za cenne rady i wskazówki, koordynację prac przy albumie oraz do Daniela Kowalczyka i Macieja Mazura za wykonanie zdjęć do albumu. Podziękowania usłyszały także Aleksandra Dziedzic – właścicielka Brzeskiej Oficyny Wydawniczej oraz Magdalena Krokosz, zajmująca się składem albumu. Wyrazy wdzięczności skierowano również do samorządu gminy Borzęcin.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przy muzyce borzęcińskiego zespołu wokalno – instrumentalnego „Cantantes Dei”.

Wydawnictwo „Gmina Borzęcin z lotu ptaka” zostanie przekazane do największych bibliotek w Polsce oraz do gminnych bibliotek w powiecie brzeskim, a także do szkół, instytucji kultury, samorządów lokalnych i gospodarstw agroturystycznych. Albumy otrzymali także wszyscy uczestnicy spotkania promocyjnego, które zakończyło się zwiedzaniem wystawy oraz okolicznościowym poczęstunkiem.

Powiązane artykuły

Back to top button