Aktualności

Rada Gminy w Borzęcinie w obronie Telewizji TRWAM

Rada Gminy w Borzęcinie na posiedzeniu w dniu 28 marca br. podjęła uchwałę w sprawie telewizji TRWAM. W swoim stanowisku radni stwierdzili, że decyzja w sprawie odmowy wydania koncesji Telewizji Trwam jest krzywdząca dla jej odbiorców. Zwrócili również uwagę na fakt, że stacja ta cieszy się popularnością znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza o poglądach katolickich. Do grupy tej należą m.in. ludzie chorzy i starsi, którzy nie mogą uczestniczyć w praktykach religijnych, dlatego też odmowa udzielenia koncesji dla Telewizji Trwam skutkować będzie uniemożliwieniem znacznej części społeczeństwa bezpłatnego dostępu do stacji promującej ich poglądy.

Uważamy, że odmowa przyznania koncesji narusza prawo do wolności i pluralizmu, które gwarantuje art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji; cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane) – piszą w swoim stanowisku borzęcińscy radni. – Istotnym elementem wolności jest wolność wyrażania opinii i pluralizm mediów. Podjęta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzja narusza zaufanie obywateli do instytucji państwowych oraz ogranicza katolickie opinie wpływające na życie społeczne i narodowe, a zarazem stanowi wyraz dyskryminacji stacji o katolickim i patriotycznym profilu – podkreślają radni.

Rada Gminy Borzęcin, zdecydowaną większością głosów poparła starania Telewizji Trwam o miejsce na multipleksie cyfrowym.

Powiązane artykuły

Back to top button